uppehållstillstånd i syfte att bli sambos

2021-06-01 i Migrationsrätt
FRÅGA
Tjenare! Jag (Svensk medborgare) och min flickvän (Vietnamesisk medborgare) kollar på att ansöka om uppehållstillstånd via anknytning med mål att bli sambo i sverige.Problemet vi har är att även fast vi känt varandra i bra mycket över ett år så har vi inte kunnat träffas (Vietnam tillåter ingen resa in/ut p.g.a. COVID-19). Vi har kontaktat migrationsverket angående detta och har fått som svar "Om den sökande och anknytningspersonen inte har träffats eller träffats i mycket begränsad omfattning finns en risk att man kan få ett avslag." vilket är fullt förståbart.Mån fråga är: Hur stor är risken för avslag på ansökan angående uppehållstillstånd i vår situation? Är det riskabelt att ansöka redan nu och hoppas situationen ändrar sig inom det kommande året så vi kanske kan träffas i person? Då ansökningsprocessen nu tar 14-17 månader känns det fördelaktigt om vi kan börja så tidigt som möjligt med denna process.Tack för er tid!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din flickvän för närvarande befinner sig i Vietnam och är vietnamesisk medborgare, och att ni vill ansökan om uppehållstillstånd för henne här på grund av anknytning till dig såsom blivande sambos.

Förutsättningar för uppehållstillstånd för att ingå samboförhållande

Utgångspunkten är att uppehållstillstånd får beviljas till en utlänning som avser att ingå samboförhållande med en person som är bosatt här, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar emot det (5 kap. 3a§ Utlänningslagen, UtlL). Migrationsdomstolen ska då göra en seriositetsprövning av ert förhållande utifrån en helhetsbedömning av alla omständigheter. Omständigheter så som att man inte kan kommunicera på ett gemensamt språk, att man inte har några betydliga kunskaper om varandra ex. jobb, bakgrund, utbildning, intressen, vänner, och att man aldrig tidigare träffats, är omständigheter som talar mot ett seriöst förhållande (MIG 2007:45 I och II).

Det ställs även visst försörjningskrav på dig som bor i Sverige. Du ska kunna försörja er båda och ha en bostad som är tillräckligt stor med tillräcklig standard som ni båda kan bo i (9§ begränsningslagen istället för 5 kap. 3b§ UtlL). Din försörjning ska vara i form av lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller ålderspension, i minst ett år framöver, eller om du har tillräckligt stor förmögenhet för att kunna försörja er under minst 2 år. För år 2021 är normalbeloppet du ska uppfylla i månaden 8 287 kr för dig och en sambo. Din bostad ska vara minst en etta med kokvrå, och kan vara en andrahandsbostad, men inte inneboende. Du måste ha bostaden vid tiden för när din blivande sambo kommer till Sverige, och visa att du kommer ha bostaden minst ett år. Ni kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida.

Din flickvän ska dessutom söka om uppehållstillstånd innan hon reser in i Sverige (5 kap. 18§ UtlL). Om hon skulle få beviljat uppehållstillstånd kommer det som utgångspunkt vara tidsbegränsat, för att konstatera att ert förhållande är etablerat och seriöst (5 kap. 8§ UtlL). Hon kan sen få antingen nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd, eller ett permanent, beroende på om förhållandet består (5 kap 16§ UtlL).

Är det riskabelt att ansöka nu?

Gällande rätt på området är för närvarande under revidering, då den tillfälliga begränsningslagen upphör att gälla den 20 juli 2021. Med anledning av detta så håller regeringen på att utreda hur utlänningslagen kan skrivas om i större delar, och det är något oklart vad som kommer hända på rättsområdet. Begränsningslagen påverkar er situation främst i den bemärkelse att du måste kunna försörja er båda, och inte bara sig själv. I vanliga fall föreligger ett undantag för försörjningskravet om du är svensk medborgare, men dessa regler gäller inte fram till den 19 juli 2021, enligt nedan.

Jag är inte helt säker på vad du menar med om huruvida det är riskabelt att söka nu, men jag tolkar det som att du menar utifrån risken att ni skulle få ett avslag. I det fall ni skulle söka nu, och få ett avslag, finns det inget som hindrar att ni dels kan överklaga avslagsbeslutet när det kommer, dels kan ansöka på nytt vid ett senare tillfälle på samma grunder. Viktigt är dock att hon ansöker innan hon reser in i Sverige. Om hon ansöker i Sverige kan ett eventuellt avslagsbeslut förenas med avvisning eller utvisning, och denna del gäller vanligtvis i 4 år, och då kan ni som utgångspunkt inte ansöka på nytt inom denna tid. Men ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska som huvudregel göras innan man reser in! Det skiljer sig alltså om beslutet förenas med avvisning eller utvisning (MIG 2007:31). Men om hon inte befinner sig i Sverige vid ansökan meddelas ingen avvisning eller utvisning, och då kan ni söka igen senare!

Sammanfattning och råd

Som utgångspunkt är det svårt att få uppehållstillstånd på grund av samboende just nu, dels då det är svårt att bevisa seriositeten av förhållandet om ni inte sammanlevt alls, dels då försörjningskravet är stärkt för tillfället. Min bedömning av era chanser överensstämmer tyvärr med Migrationsverkets preliminära bedömning som de gett er. Det är svårt för mig att säga om Covid-19 pandemin utgör en omständighet som Migrationsverket beaktar vid bedömningen huruvida ni träffats och liknande, men det är såklart inte omöjligt.

Ni kan alltid ansöka nu och se vad som händer. Som du säger har de långa handläggningstider och det kan såklart ta ett tag. Om hon ansöker från utanför Sverige, så är utgångspunkten att ett eventuellt avslagsbeslut då inte vinner negativ rättskraft, vilket innebär att ni kan ansöka senare under i princip samma omständigheter. Det skadar alltså inte att söka nu i de hänseendet. För att vara säker på alla omständigheter rekommenderar jag er att kontakta Migrationsverket. Vad gäller den pågående reformen kring utlänningslagen är det svårt för mig att säga om lagändringen efter juli kommer innebära fördelar eller nackdelar för er, endast tiden kan ge er svar på den frågan.

Hoppas du fått vägledning i dina frågor! Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på torsdag den 3 juni kl. 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93178)