Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

2021-04-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Min sambo och jag väntar barn och han i nuläget har arbetstillstånd i två år och ansökt för förlängning men eftersom vi väntar barn och ansökt om hindersprövning undrar vi om han kan byta till familjeanknytning utan att han behöver lämna Sverige.Tack på förhandMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om ni kan ansöka om uppehållstillstånd genom familjeanknytning utan att din sambo behöver lämna Sverige. För att besvara denna fråga blir utlänningslag (UtlL) och lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL) tillämplig. Även europakonventionen (EKMR) kommer att beröras.

Uppehållstillstånd genom anknytning

För att din sambo ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Uppehållstillstånd ska ges till bl.a. den som är make, maka eller sambo med någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (UtlL 5 kap. 3 §). Eftersom detta är din sambo är detta krav uppfyllt. Du som anknytningsperson ska ha uppehållstillstånd eller vara bosatt i Sverige.

Utöver detta gäller fram till juli 2021 tillfälliga begränsningar. Därför ställs ett ytterligare krav på att du som anknytningsperson ska ha välgrundade utsikter för permanent uppehållstillstånd för att din sambo ska beviljas uppehållstillstånd genom anknytning till dig (TUtlL 6 §).

Ansökan om uppehållstillstånd ska ske innan inresa

Den som vistas i sverige i mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd (UtlL 2 kap. 5 §). Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning görs och beviljas innan inresa, och att den alltså inte kan göras på plats i Sverige. Det finns dock undantag till detta som kanske kan vara uppfyllda i ert fall.

Undantag för graviditet och barnets bästa

Det framgår att ni väntar barn tillsammans. En graviditet kan innebära att din sambo kan få uppehållstillstånd genom anknytning beviljat utan att behöva lämna landet. Det är dock inte säkert, utan migrationsverket kan komma fram till att en kortare separation från barn anses rimlig. Detta undantag kan alltså vara uppfyllt eftersom du är gravid, om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd.

Ni borde berätta om denna situation för migrationsverket. I bedömningen av om detta undantag är tillämpligt ska migrationsverket fokusera på barnets bästa. Försök därför att framhålla detta. Principen om barnets bästa ska generellt sett i sådana här prövningar ges företräde framför en inskränkning av familjeliv (Europakonventionen artikel 8). Försök därför att berätta att det inte är förenligt med barnets bästa om din sambo inte får uppehållstillstånd.

Annat viktigt att tänka på

Vid ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning ställs krav på anknytningspersonen. En anknytningsperson med tillfälligt uppehållstillstånd måste visa ekonomisk förmåga för att få uppehållstillstånd genom familjeanknytning. Detta betyder att anknytningspersonen (alltså du) måste kunna visa att du kan försörja den som söker uppehållstillstånd pga anknytning och att du har tillräckligt stor bostad (av tillräckligt god standard) för att den ska kunna bo där (TUtlL 9 §).

Sammanfattning

Egentligen ska din sambo inte befinna sig i landet för att han ska kunna ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning, men det är möjligt att ett undantag är uppfyllt eftersom ni väntar barn. Mitt råd är att ni framhåller detta för migrationsverket.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96356)