Uppehållstillstånd genom anknytning till barn utan vårdnadsrätt.

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga om vårdnad. Jag är från Afghanistan och kom till Sverige för fyra år sedan med mina barn utan min man. Vi fick PUT genom anknytning till min son som bodde i Sverige. Min man kom inte med oss till Sverige och för att mina barn skulle komma med mig till Sverige så krävde migrationsverket att jag måste få vårdnaden annars kan inte mina barn följa mig till Sverige. Då fick jag vårdnaden över mina barn och nu har mina barn svenska medborgaskap. Min man ansökte om uppehållstillstånd genom anknytning till barnen och han fick avslag på ansökan och en av anledningarna till avslaget var att han hade medgivit vårdnaden till mamman därmed förhållandet är bruten. Min fråga är om jag kan ge tillbaka vårdnaden till min man så att vi har gemensam vårdnad, och på så sätt ansöka igen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en förälder behöver vara vårdnadshavare för att kunna ansöka om uppehållstillstånd men anknytning som grund. Vidare tolkar jag din fråga att du annars undrar ifall du kan ge tillbaka vårdnaden till honom eller om det finns andra möjligheter till att söka uppehållstillstånd.

Jag uppfattar det som att du fortfarande är gift och i en partnerrelation med din make och att det förvisso är så att ni sökt genom anknytning till barnet men att det även finns anknytning till dig genom partnerskapet.

Uppehållstillstånd genom anknytning till barn

En förälder med barn under 18 år där barnet bor i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Det är fördelaktigt om föräldern då är vårdnadshavare för barnet men inte ett absolut krav för att möjligheten ska föreligga. Om föräldern kan göra gällande att uppehållstillståndet söks på grund av rätten att utöva umgänge med sitt barn och detta umgänge inte är i begränsad omfattning så krävs inte något vårdnadshavareskap. (5 kap. 3 § 1 stycket 4 punkten Utlänningslagen (UtL)). Vidare krävs det att den som söker uppehållstillstånd har tillerkänts rätt till umgänge med barnet samt att denne inte bor med barnet.

Viktigt är då att understryka vikten av uppehållstillstånd för att umgänget ska kunna tillgodoses. Som förälder utan vårdnadshavandeskap behöver denne lämna kontaktuppgifter till den förälder som är vårdnadshavare för barnet. Det krävs också godkännande från vårdnadshavaren för att detta uppehållstillstånd ska beviljas. (5 kap. 17 § 2 stycket UtL)

Uppehållstillstånd enligt denna regel beviljas dock inte om barnen enbart beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. (5 kap. 3 § 4 stycket UtL)

Ansöka om vårdnad för att sedan kunna ansöka om uppehållstillstånd som vårdnadshavare

Ni kan ansöka om gemensam vårdnad för barnen i svensk domstol och då görs en prövning huruvida det är lämpligt att din make får tillbaka vårdnaden om era barn. Hur detta skulle gå för er är dock svårt att säga då jag inte lyckas hitta något avgörande eller lagtext till grund för mitt svar. Om inte annat finns det flera tillvägagångssätt men kortare sammanlagd hanteringstid som jag rekommenderar i första hand.

Alternativa tillvägagångssätt för att få uppehållstillstånd.

Det finns möjlighet för din make att söka uppehållstillstånd genom anknytningen till dig som hans partner. (5 kap. 3 § 1 stycket UtL) Som make har du rätt till denna återförening både enligt Utlänningslagen samt genom familjeåterföreningsdirektivet. För att han ska få ett uppehållstillstånd grundat i eran anknytning krävs att du åtminstone har ett uppehållstillstånd på ett år och välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd. Vidare krävs det att ni har som avsikt att leva ihop i Sverige.

Uppehållstillstånd får enbart beviljas om du som anknytningsperson kan försörja dig och din make och har en bostad som är lämplig i storlek och standard. (5 kap. 3b § UtL) Huruvida bostaden är lämplig avgörs i varje enskilt fall men kort kan sägas att det måste vara en bostad som anknytningspersonen har tillgång till i åtminstone ett år framöver och som är gjord för två personer.

Sammanfattning

För det första ser jag inga hinder med att ni ansöker i Sverige om gemensam vårdnad av barnen. I vissa fall gäller även utländska domar om gemensam vårdnad men Afghanistan är tyvärr inte ett av de länder vi har ett avtal med och därmed måste ett svenskt avgörande finnas. Detta är ett möjligt tillvägagångssätt men på grund av tiden det kan ta så är det inte något jag rekommenderar om det inte är en sista utväg.

Däremot finns det olika alternativ för er beroende på om ni planerar att bi ihop eller inte. Om ni planerar att fortsätta bo ihop som makar så kan han ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning till dig som maka. Då krävs det att du är i ekonomiskt tillstånd att ombesörja försörjningen för er båda och har ett stabilt boende.

Om ni däremot inte planerar att bi ihop kan han söka uppehållstillstånd genom rätten till umgänge med sitt barn. Då krävs det att umgänget inte kan ombesörjas på annat vis och att den är tillerkänd. Du som ensam vårdnadshavare ska därför godkänna hans rätt samt att övriga tillvägagångssätt ska utredas av migrationsdomstolen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96428)