Uppehållstillstånd, försörjnings- och bostadskrav

2017-12-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan, det är så att jag är gift med en tjej i Kosovo. Jag skickade en ansökan till migrationsverket den 18 november 2016 för att hon ska få flytta till mig i Sverige. Jag fick avslag den 6 november 2017 med anledning var att jag inte har ett boende på mitt namn och jag bor hos mina föräldrar. Jag har nu hittat en lägenhet till mig och min fru. Hon var hemma hos mig i somras 2017 i 1 månad och hon återvände innan visumet gick ut. Nu är det så att hon är gravid i 8 veckan. Min fråga är då: får hon svensk Uppehållstillstånd när barnet föds? Jag har svårt att tro att de skulle ge mig avslag på något annat än boende då jag jobbar och har en lön på ca 450 000- 500 000 innanskatt per år. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Aktuell lag
Bestämmelserna om uppehållstillstånd samt försörjningskrav finns i Utlänningslagens 5 kapitel. Sedan den 20 juli 2016 finns det även bestämmelser om begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (även kallad begränsningslagen).

Vad lagen säger
Den som är gift med en person som är bosatt i Sverige kan få uppehållstillstånd enligt UtlL 5 kap 3 § 1 st p 1. Det som krävs är att den bosatta personen kan visa att hen kan försörja sig samt har en bostad för sig själv och utlänningen, UtlL 5 kap 3 b § 1 st. Kravet på en bostad av tillräcklig storlek och standard gäller även enligt Begränsningslagen 9 §.

Försörjning- och bostadkravet
Det som du behöver visa är att du kan försörja dig själv, vilket inte verkar vara något problem med hänsyn till vad du angett.

När det kommer till bostadsfrågan så krävs det att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig, din fru och senare även ert barn. Med tillräcklig storlek för två vuxna menar man att det ska vara minst ett rum, med kök eller kokvrå. Om barn ska bo i bostaden ska det finnas fler än ett rum.
Beroende på när din fru kan bedömas komma till Sverige så är det alltså möjligt att Migrationsverket gör bedömningen att bostaden ska ha minst två rum då ett barn ska bo där.

Du kan antingen äga en bostad, inneha en bostadsrätt eller hyra en bostad. Om du hyr en bostad ska hyresförhållandet enligt praxis vara av en viss varaktighet, detta innebär att du ska ha ett hyreskontrakt på ett år alternativt att det framstår som sannolikt att boendet är ordnat för minst ett år framöver.

Du ska ha tillgång till bostaden när din fru kommer till Sverige. Det bör alltså räcka att du kan visa att bostaden är ordnad till dess att hon kommer till Sverige, även om du just nu inte skulle förfoga över bostaden.

Mitt råd
Eftersom det har gått mer än 3 veckor sedan ni tog del av beslutet så har överklagandetiden tyvärr gått ut, förvaltningslagen 23 § 2 st.
Mitt råd är att ni ansöker om uppehållstillstånd igen nu när du har en bostad, om den bostaden uppfyller de krav jag har nämnt ovan och därmed kan bedömas vara en bostad av tillräcklig storlek och standard.

Det finns mer information om försörjningskravet på Migrationsverkets hemsida HÄR.

Om du vill ha fler råd av en jurist eller vill ha hjälp med ansökan om uppehållstillstånd för din fru är du välkommen att boka tid hos Lawlines jurister, det kan du göra HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97546)