Uppehållstillstånd för potentiell sambo

Hej! Bodde Filipinerna i 2 år där jag träffade min nuvarande flickvän ganska tidigt. Jag flyttade nyligen tillbaka till Sverige, men vi har pratat om att flytta in tillsammans här i Sverige. Behöver hon uppehållstillstånd för det? Och om så, på vilka grunder kan hon få det? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer att använda mig av Utlänningslagen (2005:716), förkortat “UtlL”, för att svara på din fråga.


Krav på uppehållstillstånd och när det ska sökas
Enligt 2 kap. 5 § UtlL ska en utlänning som vistas i Sverige i mer än 3 månader ha uppehållstillstånd för det. Enligt 5 kap. 18 § UtlL ska din flickvän ha gjort ansökan om uppehållstillstånd och beviljats ett sådant före inresa i Sverige. En ansökan får inte bifallas efter inresan, så tänk på det!


Grund för uppehållstillstånd - anknytning
Jag tolkar din fråga som att din flickvän och potentiella sambo vill uppehålla sig i Sverige för att bo med dig, inte för att arbeta eller liknande. Grunden för uppehållstillstånd vi kommer att utforska då är anknytning.

Enligt 5 kap. 3a § 1st 1p. a)  får uppehållstillstånd ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges. Särskilda skäl som talar mot kan exempelvis vara misstankar om att din flickvän skulle bedriva brottslig verksamhet eller att det rör sig om ett skenpartnerskap (motsvarande skenäktenskap), vilket närmre framgår av 5 kap. 17 §.


När migrationsverket prövar din flickväns ansökan gör de en så kallad “seriositetsprövning” för att utreda om ert partnerskap är seriöst. Detta är en helhetsbedömning som görs genom att bedömma förhållandets längd, i vilken utsträckning parterna träffats, om de talar gemensamt språk, deras kännedom om varandra samt om de har gemensamma barn.


Vidare får uppehållstillstånd via 5 kap. 3a § bara beviljas om, enligt 3 b §, anknytningspersonen kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek. Tillräcklig storlek för 2 vuxna utan barn anses minst vara kök eller kokvrå + ett rum. Godkänd försörjningsinkomst är lön, A-kassa, inkomst från näringsverksamhet och/eller förmögenhet. Vilken inkomst som måste uppfyllas kan varieras men för 2022 för sammanlevande makar eller sambor ska inkomsten, efter att bostaden är betalt, uppgå till minst 8 520 kr enligt migrationsverket.


Om din partner får beviljat uppehållstillstånd ska det enligt 5 kap. 3 g § 2st vara tidsbegränsat och gälla i två år, och efter de två åren kan det förnyas.


Hoppas ni fick svar på er fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000