Uppehållstillstånd för barn över 18 år genom anknytning

2016-09-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag avser gifta mig med en kvinna från Kanada och hon vill flytta hit till Sverige. Hon har en dotter som idag är 17 år och dottern vill följa med till Sverige. Min blivande fru har haft en segdragen skilsmässa och pappan har inte velat låta dottern flytta till Sverige, nu har hon dock äntligen fått skilsmässipapper där det framgår att han inte omsätter sig att dottern ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Vi tänker gifta oss så fort vi kan. På grund av migrationsverkets handläggningstider kommer dock dottern antagligen hinna fylla 18 innan beslutet tas. Kan dottern ändå få uppehållstillstånd att följa med sin mamma? Hon vill absolut inte lämna dottern.
SVAR

Hej,

Sammanfattning. Om dottern är under 18 år dagen då beslut fattas av Migrationsverket, och under förutsättning att ni kan göra sannolikt att ert förhållande är seriöst, så finns goda chanser att båda beviljas uppehållstillstånd på samma grund. Om dottern hinner fylla 18 år innan beslut fattas, kan hon ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till hennes mor. Ett särskilt beroendeförhållande måste då visas finnas dem emellan.

Gemensam process

Din framtida fru och hennes dotter kan ansöka om att få uppehållstillstånd med anledning av anknytning i en och samma process, eftersom dottern är under 18 år. Detta framgår av 5 kap. 3 a § utlänningslagen. Migrationsverket kommer att göra en seriositetsprövning av ert förhållande för att säkerställa att det inte rör sig om ett skenäktenskap. Migrationsverket får därefter bevilja båda uppehållstillstånd om ni gör ert förhållande sannolikt.

Mor som anknytningsperson

Om dottern hinner fylla 18 år innan beslut fattas, kommer hennes ansökan att behandlas enskilt. Hon kan då ansöka om uppehållstillstånd med anledning av anknytning till hennes mor. Det förutsätter alltså att hennes mor först beviljas permanent (inte tidsbegränsat) uppehållstillstånd. En person med tidsbegränsat uppehållstillstånd kan enligt Migrationsöverdomstolen aldrig utgöra en anknytningsperson (MIG 2008:1).

Enligt EU-direktiv väger principen om familjens enhet, som syftar till att förena familjemedlemmar, tungt i sammanhanget. I och med att dottern troligtvis kommer hinna fylla 18 år, så är principen starkt begränsad i sammanhanget.

För att beviljas uppehållstillstånd på denna grund, krävs att dottern har ingått i samma hushåll som modern i Kanada samt att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan dem (som redan fanns i Kanada). För att uppfylla kravet på särskilt beroendeförhållande, kan följande sägas. Det kan t.ex. röra sig om ogifta hemmavarande barn över 18 år. Det måste visas att det finns någon form av beroendeförhållande som gör det svårt för din blivande fru och hennes dotter att leva åtskilda (prop. 1996/97:25 s. 113). Det finns alltså ett brett utrymme för att argumentera och göra sannolikt ett sådant förhållande.

Det får anses, utifrån förutsättningarna i din fråga, tveksamt om kravet på beroendeförhållande är uppfyllt. Det faktum att dotterns far bor i Kanada, försvårar saken. Ni måste göra sannolikt att mor och dotter inte kan leva åtskilda från varandra.

Har du frågor med anledning av mitt svar, når du oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1136)
2021-02-26 Vad innebär kravet på skötsamhet för att kunna få svenskt medborgarskap?
2021-02-25 Hur ska hämta min fru till Sverige?
2021-02-25 Hämta nära anhörig till Sverige
2021-02-25 Ansökan om uppehållstillstånd för den som redan bor i Sverige

Alla besvarade frågor (89541)