Ungdomsstraffrabatt utgår från dagen gärningen begås

2020-01-13 i Påföljder
FRÅGA
Om en person begår ett mord när personen är 17 år. Blir tagen direkt men hinner fylla 18 under tiden som utredningen pågår och han sitter häktad. Straffas personen som en 17åring eller en 18åring? Det har skett i närheten av där jag bor och min sambo och jag är inte överens om vad som gäller
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör så kallad ungdomsrabatt, alltså att en person som begått ett brott innan hen fyllt 21 år får ett lägre straff än hen annars fått (29 kap 7 § brottsbalken).

Den relevanta tidpunkten för rabatten är dagen då brottet begås, och inte dagen då domen meddelas.

Åldersrabattens storlek framgår av Högsta domstolens dom i NJA 2000 s 421, och gäller enligt följande:
– 15 år; straffet 1/5 av det straffet en vuxen person ges,
– 16 år; 1/4,
– 17 år; 1/3,
– 18 år; 1/2,
– 19 år; 2/3 och
– 20 år; 3/4.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll