Undvika separation under handläggningsärende

2017-10-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag och min colombianska sambo (man) vill flytta till Sverige inom de närmaste åren. Vi vill dock undvika att separeras under ansökningsprocessen. Kommer det vara lättare för oss om vi skaffar barn innan vi flyttar (blir vi då undantagna från försörjningskravet) eller är det bättre att flytta först och skaffa barn sen (att få barn innebär endast att försörjningskravet höjs då jag måste bevisa att jag kan försörja alla tre). Jag är svensk medborgare och vi har i dagsläget bott 1,5 år tillsammans i Colombia.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Enligt huvudregeln 5 kap. 18 § utlännningslagen för ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning gäller att sökanden ansöker från hemlandet, innan inresa till Sverige. Det finns undantag till huvudregeln. Ett exempel på undantagen är 5 kap. 18 § femte punkten utlänningslagen: "Stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där".

Detta innebär att om din sambo kommer tillsammans med dig och under tiden han bor här ni skaffar barn eller ni skaffar barn i Colombia och kommer hit, kan han i vissa fall bli undantaget från att åka tillbaka och vänta på beslutet i hemlandet. Migrationsverket kommer då bedöma om undantaget har uppfyllts. Ifall de anser att det är uppfyllt prövar dem er ansökan på sedvanligt sätt och då är det krav på att du är svensk medborgare och kan försörja honom (OBS! försörjningskrav gäller inte om ni skaffar barn innan, se 5 kap. 3d § utlänningslagen), vilket du anfört att du är. Dock om Verket finner att undantaget inte är uppfyllt då behöver han åka till hemlandet för att ansöka därifrån, enligt huvudregeln.

I vilka situationer uppfylls undantaget på att en utlänning inte behöver åka tillbaka till sitt hemland för att ge in ansökan där?

Av propositionen prop. 1999/2000:43 s. 57 framgår följande:

- Det kan antas att personen efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd och att det beror på någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter.

- Att en utlänning däremot inte får resa ut på nytt innan han gjort sin värnplikt innebär inte att skälighetskravet är uppfyllt, men om värnpliktstjänstgöring är mycket lång eller tjänstgöringen kommer att ske under osedvanligt stränga förhållanden kan det resultera i att skälighetskravet är uppfyllt.

- Återvändande till ett land där det inte finns någon svensk utlandsrepresentation och där det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland för att ge in ansökan.

- Ett avlägset land och därmed stora kostnader för att återvända till Sverige sedan tillstånd beviljats.

- Att en person tvingas avtjäna straff för ett brott utan politiska förtecken är inte tillräckligt för att uppfylla skälighetskravet men däremot om straffet avser gärningar som inte är straffbelagda i Sverige eller om ett långvarigt fängelsestraff för en gärning som i Sverige endast har ringa straffvärde kan det resultera i att skälighetskravet är uppfyllt.

Sammanfattning

Som du själv har skrivit att ni blir undantagna från försörjningskravet om ni skaffar barn innan ankomsten, det är helt rätt. Ifall ni skaffar barn efter ankomsten då ska du uppfylla försörjningskrav avseende normalbelopp och bostad som ställs på familj med barn.

Avslutningsvis vilket alternativt ni väljer, ska försörjningskravet och skälighetskravet påverka primärt din sambos rätt att vänta på beslutet här. Som ett exempel på skälighetskrav kan det vara t.ex att han kan bli svårt att få sitt pass i Colombia eller utresetillstånd eller andra skäl som jag redovisat ovan. Om ni kommer utan barn och du blir t.ex. gravid under din sambos vistelsetid i Sverige, även i detta fall kan han bli tvungen att åka tillbaka. Om ni kommer med barn då kan ni spekulera med att han är pappa, barnet är nyfödd och pappa ska vara med för att försörja och hjälpa familj. Men tror inte att det kommer vara anses som ett starkt skäl. Hur som helst ni kan komma till Sverige och ansöka från Sverige med barn eller utan, men det är inte en säkerhet att din sambo "får" stanna och vänta på beslutet här. Vad gäller försörjningskravet mitt råd är du ska uppfylla det oavsett om du föder barn i Sverige eller i Colombia.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1226)
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

Alla besvarade frågor (95782)