Undvika förtal vid skrivande av en roman

FRÅGA
HejJag har tänkt skriva en bok om kvinnor i kriget som är sexuellt utnyttjadeMen ja undrar vilka riktlinjer ska man iaktåå eftersom dem komm aldrig till domstol dem två som boken ska handla om..Det ska vara. Som roman typ
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige är tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen viktiga pelare i det svenska rättssystemet. Detta innebär att man har en stark rättighet att uttrycka sig fritt i både tal och skrift. Det som egentligen sätter gränsen för vad du får skriva är att det inte rör sig om förtal i enlighet med 5 kap. 1 § BrB.

För att förtal ska vara aktuellt krävs det att en levande människa som går att identifiera utpekas såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Detta kan uppfyllas genom att du i boken skulle beskriva en persons brottsliga gärning eller annars får denna person att framstå som klandervärd. Vidare krävs det att utpekandet fått en viss spridning och kommit till andras kännedom, vilket uppfylls genom bokens publicerande.

Då du nämner att din bok ska handla om sexuellt utnyttjade kvinnor innebär detta antagligen att gärningsmännen kommer att beskrivas som brottsliga och klandervärda. Det finns inget som hindrar att du skriver detta så länge det är försvarligt att lämna uppgifterna, antingen då det är sant eller att man annars haft en skälig anledning att tro det. Annars kan du som författare skydda dig genom att inte använda personernas riktiga namn och även undvika att lämna annan information som gör att personen kan identifieras.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88291)