Undvika att arvet hamnar hos Allmänna Arvsfonden

Hej!

Jag är gift och har ett barn.

Om jag skulle dö, och även min fru och mitt barn, vem ärver mig då?

Jag har en broder, samt mina föräldrar är i livet.

Ställer frågan då jag absolut inte vill att pengarna går till Allmänna arvsfonden utan istället till någon av mina bekanta.

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Vid frågor om arv är det ärvdabalken (1958:637) som tillämpas. Jag har tolkat det som att du undrar över vem som kommer ärva dig i det fall då din fru och ditt barn inte är vid liv för att ärva dig. I svaret som redovisas nedan har jag utgått ifrån att de personer som du nämnt i frågan (mor, far och bror) lever vid din eventuella bortgång. Detta eftersom arvsfördelningen annars kan komma att se ut på ett annat sätt.

Vem ärver?

Bröstarvingar (den avlidnes barn) utgör den första arvsklassen i den legala arvsordningen (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Eftersom vi utgår ifrån att ditt barn inte är vid liv då du går bort går vi vidare till nästa arvsklass.

I den andra arvsklassen ärver den avlidnes föräldrar kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Detta betyder att din mor och far ärver hälften var av din kvarlåtenskap. Eftersom varje arvsklass är uttömmande behöver vi inte gå in till nästa arvsklass.

I de fall då du inte har några levande arvingar vid din eventuella bortgång.

I din fråga har du angivit att du inte vill att din kvarlåtenskap ska tillfalla Allmänna Arvsfonden. Detta kommer enbart ifråga när du inte har några levande arvingar vid tiden då du avlider (5 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle det vara så att du inte har några levande arvingar vid din eventuella bortgång kan du fortfarande se till så att din kvarlåtenskap inte hamnar hos Allmänna Arvsfonden. Detta kan du göra genom att upprätta ett testamente. Då kan du bestämma att din kvarlåtenskap istället ska tillfalla exempelvis en nära vän, en förening som du anser är av stort värde för dig (eller liknande) för det fall då du inte har någon levande arvinge vid din eventuella bortgång. Regler om testamentes upprättande och giltighet finner du i 910 kap. ärvdabalken. Om du behöver ytterligare hjälp i ett sådant ärende rekommenderar jag dig starkt att du bokar tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam RajabRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”