Undgå skatt genom att rubricera överlåtelse som gåva

2020-03-29 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min syster och jag ska få överta våra föräldrars hus som en gåva. Våra föräldrar har flyttat till ett annat boende. Min syster vill överta huset och flytta dit. Huset är värderat till 2,5 miljoner. Tax värde 1.9 milj. Kan jag skänka fastigheten mot vederlag, dvs min syster betalar mig 1milj kr utan att vi behöver betala reavinstskatt? Kan mina föräldrar skriva i Gåvobrevet att min syster får huset men ska lösa ut mig? Ska beloppet stå i gåvobrevet?Mvh Annika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Som jag tolkar din fråga så undrar du om man kan undgå skatt genom att rubricera överlåtelsen av fastigheten som en gåva, och att din syster för över pengar som också rubriceras som gåva.

Skattekonsekvenser vid gåvor och fastighetsförsäljning regleras i inkomstskattelagen (IL).

Skattekonsekvenser vid försäljning av fastighet

Vinst vid försäljning av fastighet ska tas upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Det som ska beskattas är kapitalvinsten, vilket förenklat kan sägas vara lika med vinsten vid försäljning minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Den effektiva skatten på detta blir 22 % (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).

Frågan är då om man kan undvika denna skatt genom att rubricera överlåtelsen som en gåva.

Skattekonsekvenser av gåva

Gåvoskatten togs bort 2005, numera är alltså gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att gåvan ska vara skattefri krävs det att de civilrättsliga kraven på gåva är uppfyllda. Kraven är följande:

1.Gåvan måste ges frivilligt2.Gåvan måste innebära en förmögenhetsöverföring3.Det måste föreligga gåvoavsikt

I detta fallet är det klart att överlåtelsen av fastigheten sker frivilligt, det är också klart att den utgör en förmögenhetsöverföring. Däremot är det tredje kravet problematiskt. För att det ska anses föreligga en gåvoavsikt krävs det att överföringen av fastigheten utgör en "benefik handling". En benefik handling innebär att man gör något utan att få någonting tillbaka, motsatsen till en benefik handling är en onerös handling.

I detta fallet ger du din del av fastigheten endast om du får någonting för det, i ditt fall kontanta medel. Det utgör med andra ord inte en benefik handling och överföringen kan därmed inte heller ses som en gåva, även om man rubricerar den som det.

Sammanfattning

Eftersom de civilrättsliga kraven för gåva inte är uppfyllda, kommer överföringen av fastigheten i utbyte mot pengar ses som en försäljning/avyttring (44 kap. 3 § IL). Därmed kommer också kapitalvinsten att beskattas. Om ni väljer att skriva ett gåvobrev på det sätt som framgår av frågan blir bedömningen den samma.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (299)
2020-11-30 Behöver jag skatta vid gåva av pengar?
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?

Alla besvarade frågor (86931)