Undertecknande av bodelningshandling

2015-04-02 i Bodelning
FRÅGA
Min förre man och jag har skrivit en bodelning som vi paraferat men inte skrivit under. Gäller den eller kan någon av parterna komma med en reviderad bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Parafering är främst en term som används inom diplomatin. I vardagligt bruk kan det avse att parterna intygar att de har tagit del av avtalstexten. Jag förutsätter därför att den parafering som du och din före detta make har gjort endast bekräftar att ni har läst bodelningshandlingen.

Vid äktenskapsskillnad så ska bodelning genomföras, vilket framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 9:1 första stycket. Bodelningen förrättas av dig och din före detta make tillsammans och ni ska därigenom upprätta en skriftlig handling som skrivs under av er båda (Äktenskapsbalk 9:5). Notera dock att det går alldeles utmärkt med att ni istället låter ombud skriva under å era vägnar.

Eftersom bodelningshandlingen inte har skrivits under av dig och din före detta make så har den inte vunnit giltighet. Endera parten kan därför fortfarande föreslå och underteckna en bodelningshandling med ett nytt upplägg för fördelningen av giftorättsgodset. Det ska dock noteras att formkravet om skriftlighet och undertecknande av er båda kan åsidosättas om ni båda är överens om att göra avsteg från formkravet, vilket framgår av förarbetet till lagen.

Om du och din före detta make inte skulle vara överens om hur bodelningen ska genomföras så kan du ansöka i domstol om att en bodelningsförrättare ska utses (Äktenskapsbalk 17:1 första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2556)
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen

Alla besvarade frågor (81769)