Underteckna uppsägning?

FRÅGA
Ska man skriva på en uppsägning eller man behöver inte skriva under den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller uppsägning kan det ske av båda parter på en arbetsplats; både av arbetsgivaren och av arbetstagaren själv. Jag kommer därför att utforma mitt svar efter båda situationerna.

Arbetsgivaren
Om din arbetsgivare vill säga upp dig måste han eller hon kunna visa upp godtagbara skäl, det vill säga ha en saklig grund, för att uppsägningen ska vara giltig. Arbetsbrist eller personliga skäl är sakliga grunder. Om det finns godtagbara skäl för uppsägning blir arbetstagaren delgiven ett uppsägningsavtal där det bland annat ska framgå varför uppsägning ska ske samt besvärshänvisning. Tanken med uppsägningsavtalet är att arbetstagaren ska skriva under men han eller hon kan också vägra att skriva under den. Uppsägningen är trots ingen underskrift från arbetstagaren giltig. Det underlättar självfallet att arbetstagaren skriver under uppsägningsavtalet vilket alltid ska eftersträvas.

Arbetstagaren
En uppsägning från arbetstagarens sida kan ske både muntligen som skriftligen. Skriftliga uppsägningar är dock alltid att rekommendera för att undvika missförstånd. Du behöver inte motivera varför du säger upp dig men informationen ska komma din arbetsgivare tillhanda. Om en skriftlig uppsägning upprättas från arbetstagaren själv bör den alltid undertecknas av honom eller henne för att klargöra att uppsägningen verkligen kommer från honom eller henne själv.

Sammanfattningsvis kan alltså nämnas att en uppsägning bör undertecknas av både arbetsgivare och arbetstagare. En skriftlig underteckning är alltid att rekommendera eftersom det klargör rättsläget, till exempel när uppsägningstiden ska börja löpa. Underskriften är dock inte lagfäst och sålunda inte ett krav för giltighet.

Hoppas jag kunde bringa klarhet i frågan!

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1616)
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?
2020-10-14 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2020-10-11 Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (85281)