Undersökningsplikt vid köp av förmodat stöldgods?

FRÅGA
Hej ! Om man köper en moped har man inte undersökningsskyldighet om priset verkar lågt eller orimligt till dess värde?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att köpa stöldgods är brottsligt

Den som köper något till uppenbart underpris bör vara misstänksam, då det finns en risk att det rör sig om stöldgods. Att köpa något som tidigare fråntagits annan genom brott (exempelvis stöldgods) är en handling som försvårar det för ägaren att få tillbaka sin egendom. Handlingen är brottslig och benämns i brottsbalken som häleri (9 kap. 6 § första punkten BrB). Bedöms brottet vara av mindre allvarlig karaktär (exempelvis om stöldgodset har lågt värde) eller om personen inte visste att egendomen var stulen men ändå hade anledning att anta detta (på grund av lågt pris eller andra omständigheter vid köpet), kan handlingen istället bedömas vara häleriförseelse (9 kap. 7 § BrB).

Straffpåföljder

Straffet för häleri är fängelse i max två år. Grovt häleri bestraffas med fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Häleriförseelse ger böter eller fängelse i högst sex månader. (9 kap. 6-7 § BrB) Påföljden för häleri och häleriförseelse bestäms efter en bedömning av flera faktorer, varför jag inte kan precisera påföljd i det specifika fallet. Värt att notera är dock att maxstraffen sällan döms ut av domstolen.

Den som köper stöldgods får inte äganderätt till egendomen

Vidare får den som köper stöldgods inte fullständig äganderätt till egendomen. Om omständigheterna vid köpet är sådana att köparen borde misstänka att egendomen är stöldgods (vilket köparen borde göra om priset är onormalt lågt) kan inget godtrosförvärv hävdas. Därmed blir köparen inte ägare till egendomen. Dessutom har den ursprunglige ägaren rätt att kräva tillbaka egendomen från köparen utan att betala. (1-4 § lagen om godtrosförvärv av lösöre)

Sammanfattningsvis bör den som köper egendom av annan undersöka om det kan röra sig om stöldgods. Detta av flera anledningar, för egen del framförallt eftersom det är olagligt att köpa stulen egendom. I det fall du beskriver skulle jag rekommendera att inte köpa mopeden utan att få bevis på att allt gått rätt till vid en tidigare affär. Misstänker du att mopeden är stulen kan det också vara läge att kontakta polisen på telefonnummer 114 114.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97338)