Underrättelse vid avskedande

Tidigare i veckan skrev jag på en sk; Underrättelse om förestående avsked. Nu till det intressanta. I denna underrättelse så står det fel datum. Underrättelsen i sig; Till XXXXXX Personnr Härmed får vi enligt 30§ lagen om anställningsskydd underrätta Dig om att vi ämnar att avskeda Dig från din anställning vid Företag XXXXXXX. Beräknad tidpunkt för avskedet är måndagen den 23 december 2014. Önskar Du eller din fackliga organisation överläggning om detta, kontakta undertecknad senast den 23 december 2014 kl 16.00 Västerås den 16 december 2013 Företagsnamn Underskrift av chef _______(Datum) ______(underskrift anställd). De har självklart skrivit fel på ett år. 2014 = 2013. Vad innebär detta juridiskt för mig? Betyder detta papper egentligen ingenting utan är bara en formalia eller har företaget suttit sig i ett dilemma. Vad innebär detta juridiskt? All hjälp tar tacksamt emot! Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställningsskydd hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80.

Enligt LAS 19§ så ska ett avskedande vara skriftlig och enligt 30§ så är arbetsgivaren skyldig att underrätta i förväg om att man tänker avskeda arbetstagaren senast en vecka i förväg. Bestämmelserna är dock endast ordningsföreskrifter. Om arbetsgivaren avviker från bestämmelserna så innebär det inte att avskedandet är ogiltigt utan det är endast en grund för skadestånd (Jfr LAS 34, 35 och 38 §§).

Avskedandet är alltså inte ogiltigt bara för att underrättelsen är felaktig eller uteblir. Vad gäller skadestånd så har ju du förstått att de menade 2013 så det blir svårt att hävda att det skulle ha inneburit någon skada för dig. Möjligen så skulle man kunna kräva ersättning för kränkning men i och med att det rör sig om ett mindre skrivfel som du dessutom uppmärksammat så tror jag dessvärre att det blir svårt.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000