Underrättelse till arbetstagaren vid provanställnings upphörande

FRÅGA
Hej! Jag har under min prövotid blivit uppsagd då min arbetsgivare inte tyckt att de har gått så bra. Jag vart uppringd den 18 november (onsdag) och på de skriftliga papperet så står det 16 november, har arbetsgivaren rätt att säga upp mig innan den informerar om min uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställningar regleras i lag om anställningsskydd (LAS). Det ska dock poängteras att många bestämmelser i LAS kan åsidosättas genom bestämmelser i kollektivavtal, så även de bestämmelser jag redogör för nedan (2 § LAS).

Avbryta provanställning i förtid

Provanställningar får som utgångspunkt avbrytas i förtid, innan prövotidens slut (6 § tredje stycket LAS). Denna möjlighet har såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Det krävs inget särskilt skäl för att avbryta en provanställning i förtid.

Arbetsgivare skyldig att meddela dig innan upphörandet

Din arbetsgivare är dock skyldig att meddela dig två veckor innan anställningen ska avbrytas. Om du är med i ett fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt meddela dem (31 § LAS). Det gäller oavsett om arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal eller ej.

Det finns dock inget formkrav på detta meddelande, utan det räcker med att arbetsgivaren muntligen meddelar att anställningen kommer att upphöra i förtid (AD 2003 nr 115).

Svaret på din fråga är således att om inget annat finns avtalat i kollektivavtal, får din arbetsgivare inte säga upp dig innan de muntligen eller skriftligen informerar dig.

Rätt till skadestånd
Har din arbetsgivare inte meddelat dig i tid har du rätt till skadestånd. Du kan ha rätt till lön motsvarande den tid (2 veckor) provanställningen skulle ha fortsatt om arbetsgivaren hade följt reglerna i LAS. Om du är medlem i ett fackförbund kan även de ha rätt till skadestånd (38 § LAS).

Mitt råd
Jag rekommenderar dig att i första hand att läsa eventuellt kollektivavtal för att undersöka om det finns några avvikande bestämmelser. Det förekommer att det i kollektivavtal stadgas att arbetsgivaren inte behöver underrätta den anställde förtid.

Är du medlem i facket rekommenderar jag dig även att kontakta dem för att få råd och stöd om hur du ska gå vidare och vilka krav du kan framföra.

Du kan också själv framställa dina krav mot arbetsgivaren genom att visa på att de brutit mot LAS och därmed är skadeståndsskyldiga. Du kan i sista hand stämma arbetsgivaren i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91293)