FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/06/2018

Underlåtenhet att märka får

Hej! Jag undrar om det kan bli några straffpåföljder för en individ som bryter mot en Eu-lag, men ej svensk lag? Specifikt ifall man håller får utan ett SE-nummer/produktionsplatsnummer.

Jag fick följande information från SJV angående svenska lagkrav på sagda nummer:

"Det finns krav på SE-nummer för en plats där det finns får enligt EU:s förordning 21/2004 artikel 3. Enligt 3 § Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2007:14 ska en produktionsplats anmälas till Jordbruksverket."

Vad skulle kunna hända ifall man håller ett sådant djur utan ett SE-nummer?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret finns i svenska rättskällor, inte i EU-lagstiftning

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 288 är förordningar "till alla delar […] bindande och direkt tillämplig[a] i varje medlemsstat". EU har dock inte befogenhet att lagstifta om straff, och därför innehåller förordningen SJV hänvisar till inga sådana bestämmelser. Det stadgas istället i förordningens tolfte artikel, andra punkten, att påföljder vid överträdelser av förordningen ska bestämmas av medlemsstaterna. Vi måste alltså leta i svensk lagstiftning. Av 2 § i lagen om provtagning på djur m.m (LPD, ej etablerad förkortning) framgår att lagen kompletterar vissa förordningar som faller i inom lagens tillämpningsområde. Att just den förordningen som SJV hänvisade till är den som avses i paragrafen framgår av ett tillkännagivande. Det är således i LPD vi måste börja söka svaret på din fråga. Det står ingenting i LPD om vad som händer om man inte följer reglerna för märkning, men enligt 16 § LPD får en kontrollmyndighet (SJV) meddela sådana förelägganden och förbud. Det är alltså, slutligen, i SJV:s föreskrifter vi ska söka svaret.


Vad säger då SJV:s föreskrifter?

Jag har gått igenom SJV:s föreskrifter. Den enda av relevans är SJVFS 2007:14, som de själva hänvisat till. Den säger ingenting om påföljder. Vad skulle kunna hända ifall man håller får utan SE-nummer? Till dess SJV utfärdar några föreskrifter om den saken är svaret kort och gott: ingenting.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”