Underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden

FRÅGA
Hej. Jag har sagt upp mig och har tre månaders uppsägningstid. Jag vill från nuvarande arbetsgivare så fort som möjligt men det verkar omöjligt. Vad händer om jag dyker upp full på jobbet, tills de tröttnar på mig? De borde ju kasta ut mig omedelbart när jag beter mig så illa!! Kan de isåfall straffa mig på något sätt, exempelvis genom att ta delar av min lön eller så? Enligt mitt sätt att se det så är det isåfall arbetsgivaren som inte vill ha mig där för att jag är full, jag tänker ju fullgöra min uppsägningstid. Såvitt de vet. Eller finns andra metoder att komma snabbare från ett jobb utan att bli straffad ekonomiskt?// Väldigt trött på jobbet
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du som anställde skall under uppsägningstiden befinna sig på arbetet och utföra dina arbetsuppgifter på liknande sätt som du gjort under anställningstiden. Om du underlåter att fullfölja din anställning under uppsägningstiden anses du ha åsidosatt dina skyldigheter enligt anställningsavtalet och gjort på så sätt gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott.

Ett sådant kontraktsbrott kan leda till att du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, 38 §1 st. blir skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider av att du inte utför ditt arbete.

För att arbetsgivaren skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd krävs det att arbetsgivaren kan visa att din underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden har resulterat i en förlust för arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste alltså kunna visa att det finns ett samband mellan den ekonomiska förlusten och din underlåtenhet att arbeta. Det kan vara svårt för arbetsgivaren att bevisa detta och ofta är det reglerat i kollektivavtal att arbetsgivaren får innehålla en viss summa av lönen om arbetstagaren inte dyker upp under uppsägningstiden.

Om arbetsgivaren lyckas bevisa den ekonomiska skadan och sambandet mellan din underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden så kan skadeståndet jämkas om det är oskäligt. Även detta anges i LAS.

Det finns ingen rättslig väg som din arbetsgivare kan använda sig av för att tvinga dig att arbeta. Att tvinga dig att komma tillbaka till arbetet är svårt och inte möjligt. Arbetsgivaren kan alltså inte gå till domstolen och få igenom en dom på att du ska utföra arbetsprestation under uppsägningstiden.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?