Underhållsstöd och bidrag betalas tills att barnet fyller 18 år eller tar studenten

2019-08-23 i Underhåll
FRÅGA
Om man har ett barn som är snart 18 år och går sista året på gymnasiet, bor delvis hos ena förälder, föräldrarna har låg inkomst, ena förälder är sjukpensionär i fyrtiofem års ålder, andra förälder är sjukskriven sedan många år . Förlorar föräldern bidrag när barnet fyller 18 eller får den fram till gymnasiets slut?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgick inte vilket typ av bidrag du menar så jag kommer svara utifrån flera.
Relevanta regler finns i föräldrabalken och socialförsäkringsbalken.

Underhållsbidrag
Betalas till barnet/ena föräldern av en förälder som barnet inte bor tillsammans med (7 kap. 2 § FB). Ska betalas till dess att barnet fyller 18 år eller till dess att barnet tar studenten om den går i gymnasiet (dock som längst till dess att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB).

Underhållsstöd
Betalas istället för underhållsbidrag av staten om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar (18 kap. 2 § SFB). Upphör när barnet fyller 18 år, men de kan ansöka om förlängt underhållsstöd så att stödet förlängs till att barnet tar studenten (18 kap. 6 § SFB).

Studiebidrag
Betalas till barnet när det går på gymnasiet.

Alltså, i alla tre fall kommer/kan bidragen att betalas till dess att ditt barnbarn tar studenten! Du kan läsa mer på forsäkringskassan.se och csn.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (884)
2020-01-28 räknas kapitalinkomst från försäljning av bostadsrätt med i underhållsbidragsberäkning?
2020-01-22 Finns det något sätt att undkomma underhållsskyldighet för ett barn man inte vill ha någon relation med?
2020-01-20 Är man underhållsskyldig för sin särbo?
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?

Alla besvarade frågor (76621)