Underhållsstöd och bidrag betalas tills att barnet fyller 18 år eller tar studenten

2019-08-23 i Underhåll
FRÅGA
Om man har ett barn som är snart 18 år och går sista året på gymnasiet, bor delvis hos ena förälder, föräldrarna har låg inkomst, ena förälder är sjukpensionär i fyrtiofem års ålder, andra förälder är sjukskriven sedan många år . Förlorar föräldern bidrag när barnet fyller 18 eller får den fram till gymnasiets slut?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgick inte vilket typ av bidrag du menar så jag kommer svara utifrån flera.
Relevanta regler finns i föräldrabalken och socialförsäkringsbalken.

Underhållsbidrag
Betalas till barnet/ena föräldern av en förälder som barnet inte bor tillsammans med (7 kap. 2 § FB). Ska betalas till dess att barnet fyller 18 år eller till dess att barnet tar studenten om den går i gymnasiet (dock som längst till dess att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB).

Underhållsstöd
Betalas istället för underhållsbidrag av staten om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar (18 kap. 2 § SFB). Upphör när barnet fyller 18 år, men de kan ansöka om förlängt underhållsstöd så att stödet förlängs till att barnet tar studenten (18 kap. 6 § SFB).

Studiebidrag
Betalas till barnet när det går på gymnasiet.

Alltså, i alla tre fall kommer/kan bidragen att betalas till dess att ditt barnbarn tar studenten! Du kan läsa mer på forsäkringskassan.se och csn.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 035 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-24 01:45
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (839)
2019-09-15 Hur länge har ett barn rätt till underhållsbidrag?
2019-09-01 Hur länge har man underhållsskyldighet till sina barn?
2019-08-31 Underhållsbidrag till barn
2019-08-31 Underhåll till barn, ena partern bor i utlandet

Alla besvarade frågor (72982)