FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/12/2017

Underhållsstöd och återbetalningsskyldighet

Hej,

Min sons pappa och jag är separerade sedan innan födseln, sonen är snart 1år. Vi har gemensam vårdnad, men barnet bor endast hos mig och har umgänge med sin pappa.

Finns det några riktlinjer för när man bör börja med övernattningar hos umgängesföräldern (1 gång per vecka)?

Jag är höginkomsttagare och tjänar nästan dubbelt så mycket som pappan (när jag återgår till min tjänst efter föräldraledigheten), han betalar idag underhåll på 2000kr/månad vilket vi har räknat ut genom Försäkringskassans kalkylator. Underhållet är baserat på att jag har mycket lägre lön nu under föräldraledigheten. När samma kalkyl görs för min lön vid full tjänstgöring så ger det ett underhåll på ca 700kr/månad. Innebär detta att jag har rätt till underhållsstöd från försäkringskassan (trots att jag är höginkomsttagare)? Blir pappan i så fall återbetalningsskyldig till Försäkringskassan?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övernattning hos umgängesföräldern
I lagen finns inga riktlinjer för när man bör börja med övernattningar hos umgängesföräldern. Enligt lag ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut som rör barnets boende, vårdnad och umgänge. (6 kap. 2a § FB) Det finns alltså ingen rättighet för barnets pappa att barnet ska sova hos honom men om ni anser att det är er sons bästa så ska ni självklart se till att er son kan sova där. Angående barnets rätt till umgänge med umgängesföräldern anger endast lagen att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med och att umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. (6 kap. 15 § FB) Vad jag kan hitta verkar det inte heller finnas några riktlinjer från Socialstyrelsen. Det är alltså upp till er som föräldrar att avgöra vad som är bäst för just er son. Om ni vill ha hjälp att samarbeta kan ni vända er till kommunen för att genom samarbetssamtal försöka nå en överenskommelse. (5 kap. 3 § SoL) Om ni inte kan komma överens kan ni vända er till domstol som då får avgöra vad som anses bäst för er son. (6 kap. 14a -15§§ FB)

Underhållsstöd
Föräldrar ska gemensamt ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I kostnader för barnets underhåll ska dock föräldrarna var och en ta del efter egen förmåga. Detta innebär att den förälder som tjänar mer också betala mer för barnets kostnader. (7 kap. 1 § FB) Underhållsskyldigheten fullgörs i regel genom att föräldrarna bor tillsammans med barnet men om den ena föräldern inte bor tillsammans med barnet ska denne förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhåll till barnet. (7 kap. 2 § FB) Underhållsbidrag är alltså ett individuellt belopp som i ert fall pappan ska betala och fastställs genom dom eller avtal. (7 kap. 2 § FB) Underhållsstöd är däremot ett bidrag som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder som barnet bor tillsammans med. (18 kap. 2 § SFB) Underhållsstödet är ett fast belopp om 1573 kr/mån och påverkas alltså inte av era inkomster. (18 kap. 20 SFB) Underhållsstöd kan endast aktualiseras om pappan inte betalar hela underhållsbidraget eller om underhållsbidraget är lägre än 1573kr/mån. (18 kap. 9 § SFB) När du börjar arbeta igen och pappan ska betala ett underhållsbidrag på 700 kr/mån kan du alltså ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan på 873 kr/mån (1573-700), så kallat utfyllnadsbelopp. Att du är höginkomsttagare spelar alltså ingen roll.

Återbetalningsskyldighet
Om pappan skulle vägra betala underhållsbidraget blir han återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela eller delar av underhållsstödet. Hur mycket som han i så fall blir återbetalningsskyldig för beror dels av hur många barn han har och dels av hur mycket han tjänar. Han behöver dock aldrig betala tillbaka mer än 1573 kr per barn och månad. Eftersom ni räknat fram att underhållsbidraget ska vara 700 kr/mån är det detta belopp som han blir återbetalningsskyldig för om han inte betalar. Resten av underhållsstödet (dvs. 1573-700) är ett bidrag och inget som någon av er behöver betala tillbaka. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om återbetalningsskyldighet.

Hoppas detta besvarade dina frågor! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Lycka till!

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000