Underhållsstöd när ena föräldern flyttat utomlands

2019-01-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Vår son bor i Tyskland och har en dotter (12 år i mars)i Sverige som han betalar underhåll för. Han betalar enl. Tyska regler och undrar hur han ska göra för att betala enl. Svenska regler. Kommer att få betala 380 euro från och med mars. Vad kan han göra ? Han tjänar ca 25.000 kr i månaden . Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagar som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Föräldrabalken (FB) och Haagprotokollet som reglerar underhållsskyldighet på internationell nivå.

Vilket land ska reglera underhållsbidraget?
Huvudregeln är att underhållsskyldigheten skall regleras av lagen i det land som den underhållsberättigade, det vill säga barnet, har sin hemvist. Hemvist är den plats där man är stadigvarande bosatt, går i skolan eller arbetar. Eftersom barnet bor i Sverige bör alltså Sveriges lagar vara de som följs och inte de tyska där fadern bor. För att justera detta råder jag er son att kontakta försäkringskassan som hanterar dessa ärenden i Sverige då de bör kunna hjälpa till att göra så det är de svenska reglerna som följs istället. Deras telefonnummer till kundtjänsten är 0771-524 524.

Beräkning av underhållsbidrag
När man beräknar ett underhållsbidrag ska man iaktta vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, men även se till föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB.

Vid beräknandet av barnets behov brukar man utgå från ett schablonbeloppligger på 80 % av prisbasbeloppet för barn mellan sju och 12 år och 95 % för barn över 13 år. Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr. Detta schablonbelopp omfattar alltså ett helt års underhållsstöd, varför ni vid beräknandet får dividera summan på 12 för att räkna ut månadskostnaden. Därefter lägger man till kostnader så som fritidsaktiviteter, sjukhuskostnader etc. Man drar även av barnets inkomster och sociala förmåner som barnbidraget.

När man sedan beräknar föräldrarnas ekonomiska förmåga ser man först till förvärvsinkomst minus kostnader för boende och personliga kostnader som exempelvis lån eller underhåll för andra barn. Därefter tar man även bort egna levnadskostnader. De egna levnadskostnaderna beräknas med utgångspunkt från ett normalbelopp där man får behålla 120% av det gällande prisbasbeloppet, 7 kap. 3 § FB.

Till sist ska man se hur stor del vardera föräldern ska stå för, alltså beräkningen av hur mycket er son ska betala. Man tar då den uträknade summan för barnets behov gånger sonens betalningsförmåga delat på både föräldrarnas samlade betalningsförmåga. Slutsumman är det underhållsbidrag er son ska betala.

Det finns ett verktyg på försäkringskassans hemsida där du kan beräkna underhållsbidrag på de sätt som jag precis har förklarat. Om du vill undersöka det finns den här.

Slut ett eget avtal
Det finns även en möjlighet för föräldrarna att komma överens med varandra om vilket underhåll som ska betalas ut utan att de behöver göra en beräkning av det slag som jag precis anfört. De kan då ingå ett bindande avtal gällande detta.

Avslutning
Mitt råd är alltså att er son hör av sig till försäkringskassan för att ändra så att underhållsstödet beräknas enligt de svenska lagarna istället med tanke på att barnet har sin hemvist här i Sverige. Är det så att ni har några följdfrågor eller liknande är det bara att höra av er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till och att ni fick svar på er fråga!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (859)
2019-11-19 Vem är det som ska ha underhållsbidraget när barnet fyllt 18 år?
2019-11-18 Är en styvfar underhållsskyldig för sin sambos barn?
2019-11-10 Kan jag kräva mer i underhållsbidrag av den andra föräldern?
2019-10-31 Underhållsstöd till barn

Alla besvarade frågor (74748)