Underhållsstöd när 18-åring flyttat hemifrån

2016-05-26 i Underhåll
FRÅGA
Om en person på 18 år läser på gymnasiet men inte bor med sina föräldrar har jag förstått att föräldrarna har skyldighet att betala underhållsstöd till barnet. Om föräldern inte betalar, på vilket sätt kan då en person över 18 år få rätt till sin försörjning från sina föräldrar? Finns det någon laglig rätt att driva frågan?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken ska föräldrarna ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga så länge skolgången pågår eller tills barnet fyller 21 år.

Föräldrarna till en person som är 18 år och som har flyttat hemifrån är inte skyldiga att betala underhållsstöd trots att personen läser på gymnasiet. Föräldrarna kan fullfölja sin underhållsskyldighet genom att erbjuda personen att bo hemma under tiden som gymnasiestudierna pågår. I så fall har personen ingen möjlighet enligt lagen att tvinga sina föräldrar att betala underhållsstöd, utan får välja mellan att bo med föräldrarna eller försörja sig själv.

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll