Underhållsstöd för 20-åring

2017-12-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min son är 20 år, födf -97. Han är arbetslös & bor växelvis hos mig & hos sin far. Han har ingen inkomst/a-kassa. Vilka lagar gäller ang bidrag? Jag jobbar 50% & har sjukersättning 50%. Jag får 50% barnbidrag för min yngsta son född -04. Samt underhållsstöd för min son, -04 & min dotter född -00. Men inget för sonen som är född -97.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnbidrag

Regler om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken.

Barnbidrag är ett bidrag som alla barn får då det är ett så kallat universellt bidrag. Däremot kan man endast få barnbidrag fram tills att barnet fyllt 16 år.

Underhållsbidrag

Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken.

Ni båda som föräldrar är som utgångspunkt underhållsskyldiga för era barn fram tills att de är 18 år gamla. Detta uppfylls i ert fall genom att ni sörjer för barnen ekonomiskt när de är hos er. Däremot kan underhållsskyldigheten variera mellan er beroende på en rad omständigheter som till exempel er egen ekonomiska förmåga och ifall barnet har eventuella egna inkomster. I det fall det finns en ekonomisk obalans mellan er och pappan till era barn har en större inkomst än vad du har så kan pappan till era barn vara skyldig att betala underhållsbidrag till dig för att stödja dig i din underhållsskyldighet, 7 kap 1 § FB. Försäkringskassan kan ofta vara behjälplig med att komma överens om ett sådant underhållsbidrag.

Underhållsstöd

Regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken.

Underhållsstödet skiljer sig från underhållsbidraget då det betalas ut från försäkringskassan. Underhållsstöd kan betalas ut i det fall den ena föräldern inte betalar underhållsbidraget och den andra föräldern därför behöver ekonomiskt stöd med att ekonomiskt sörja för sina barn. Det betalas helt enkelt då föräldrarna inte själva kan komma överens om underhållsbidraget.

Underhållsstöd kan som utgångspunkt betalas ut fram till att barnet är 18-år gammalt, 18 kap 13 § SFB. I vissa fall kan man begära förlängt underhållsstöd då barnet behöver ekonomiskt stöd med vissa studier. Denna förlängning gäller dock enbart fram till att barnet fyllt 20 år, 18 kap 14 och 6 §§ SFB.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att din 20-åriga son inte har rätt till underhållsstöd på grund av sin ålder.

Ekonomiskt bidrag

I det fall din son behöver hjälp ekonomiskt kan han vända sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt stöd. Detta prövas utifrån hans ekonomiska tillgångar och hans tillgänglighet på arbetsmarknaden, 4 kap 1 § SoL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte på att fråga något mer i kommentarsfältet ifall du har några funderingar.

Vänligen,

Konrad Kabat
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98676)