Underhållsstöd efter insemination

2016-07-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej Jag har en viktigt fråga. Jag väntar barn och det finns ingen far till barnet ( insemination med en vän) Vem betalar då ut de bidrag som pappan ska göra egentligen om man inte har gjort insemination? Och hur mycket får man ut varje månad då ? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Om underhåll inte ska betalas i form av bidrag från föräldern är det rätten till underhållsstöd som aktualiseras. Det finns dock undantag från denna rätten. Ett barn har inte rätt till underhållsstöd om modern är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet eller föräldraskapet till barnet fastställt, 18 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken (här).

För att underhållsstöd inte ska lämnas ska det dock vara fråga om mycket klara fall av vägran att medverka till att fastställa fader- eller föräldraskap. Det är socialnämnden som har skyldighet att försöka utreda vem som är far och se till att faderskapet fastställs, 2 kap. 1 § Föräldrabalken (här). En sådan fastställelse har dock inte alltid skett när en ansökan om underhållsstöd lämnas in till Försäkringskassan. Genom att kontakta socialnämnden kan Försäkringskassan få uppgift om moderns inställning till att medverka till att faderskapet fastställs.

Du nämner att det är en vän till dig som möjliggjort inseminationen och alltså inte en okänd donator eller någon som skulle utgöra en fara för barnet. Om du ändå inte vill medverka till att faderskap fastställs kommer Försäkringskassan noggrant pröva dina skäl till det. Att en moder inte vill uppge faderns namn för att hon vill ”skydda” honom har i praxis inte accepterats som ett giltigt skäl att vägra medverka i en faderskapsutredning.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85407)