Underhållsstöd direkt till den myndige.

2017-07-03 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min 20-åriga son och min 18-åriga dotter bor hos sin mamma och jag betalar som sig bör underhållsbidrag till dem. Sonen har nyligen avslutat gymnasiet, och dottern har ett år kvar av sin gymnasiala utbildning. Deras mamma har varit i kontakt med en jurist, och i samråd beslutat att jag fortsättningsvis ska betala underhållsbidrag för sonen tills han börjar arbeta eller pluggar vidare. Till saken hör att han förmodligen fått undermåliga betyg från gymnasiet, och behöver uppdatera dessa om han ska studera vidare. Vad jag har förstått vill han inte plugga vidare på något sätt. Hur ska jag tänka och agera? Dessutom fick mamman kalla fötter när jag nämnde att jag ville ha ungdomarnas bankkontouppgifter (för att hjälpa dem ibland vid behov)- hon hävdar bestämt att bidraget ska gå till hennes konto, för att bäst komma ungdomarna till godo. Visst vill jag att underhållet används på bästa sätt, men i princip har väl ungdomarna rätt att erhålla det direkt när de är myndiga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

När ett barn blir myndigt upphör underhållsskyldigheten till den andre föräldern. Det blir istället ditt barn som får komma överens med dig gällande underhållsstöd. Krav för att ha rätt till underhållsstöd är att den unge ska bo hemma och dessutom studera på heltid, samt inte ha en högre inkomst. Men underhållsstödet ska betalas ut direkt till den unge när denne är myndig, då en förälder inte längre har rätt att bestämma över den myndiges Inkomst/pengar. Underhållsstöd kan erhållas t.o.m juni det år man fyllt 20, sedan upphör skyldigheten för den andre föräldern att betala för den unge. Den unge måste själv söka annan försörjning än från föräldrar i form av studiebidrag, arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag etc. om denne inte funnit någon ekonomisk försörjning. Ingen kan fatta beslut om en förlängd försörjning för sonen, annan än du själv.

Du behöver inte betala för sonen längre som nu är 20 år och juni har passerat och med din dotter kommer du överens om var du ska föra över pengarna. Deras mamma har ingen rätt att hantera deras pengar längre, om de själva inte vill det förstås. Du har därför ingen skyldighet att betala till henne längre. Det finns däremot inget som säger att inte ni föräldrar kan komma överens om vad barnen kostar och hjälpa varandra med försörjningen kring dem, men din skyldighet att betala underhållsbidrag till henne som förälder har upphört.

Om din dotter inte är nöjd med underhållsbidraget hon mottar av dig, och ni inte kan komma överens så hjälper försäkringskassan er med att räkna fram beloppets storlek. Om du inte betalar i tid kan hon vända sig till försäkringskassan som betalar ut underhållsstöd till henne, och sedan begär in av dig.

Information om detta finns även på försäkringskassans hemsida: www.forsakringskassan.se
Läs mer om förlängt underhållsstöd eller ring försäkringskassan för mer detaljerad information.

Hoppas du fått vägledning i din fråga.

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94351)