Underhållsstöd

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag och min ex man har tre gemensamma barn. Under ett års tid så har barnen bott mer hos honom, han anses vara boendeförälder. Vilket innebär att jag givetvis betala underhållsstöd för samtliga tre barn, samt att han har barnbidragen. Utöver detta tycker både socialtjänsten och pappan att jag ska köpa kläder, skor, hygienartiklar samt åkkort för äldsta dottern till skolan. Jag köper kläder givetvis saker när de behöver och jag står för samtliga kostnader för våra döttrars häst och ridning. Han ger barnen tak över huvudet och mat/dricka. Inget mer. Vilka rättigheter/skyldigheter har jag i detta läget? Och till min nästa fråga: om mina barn bor hos sin pappa, och jag bor 6 mil därifrån. Om han inte ser till att barnen har åkkort och kommer sig till skolan. Är jag då skyldig att se till att barnen kommer sig till skolan, när de bor hos sin pappa? Jag ser givetvis till att de kommer sig till skolan de gånger de är hos mig. Dock är de mest hos mig varannan helg. Men kan jag alltså straffas med böter och annat för att han inte gör sitt jobb som förälder. Om jag redan har betalat underhållsstöd, som ska täcka min fel av åkkort till skola etc, kan jag då göra mig skyldig till "brott" om han inte köper kortet/ får iväg barnen till skolan? Hoppas på hjälp från er, då socialtjänsten i Bjuvs kommun gärna vill att jag går in och betalar mer än jag redan gör. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.

Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.

När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.

Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.

Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är som huvudregel alltid vårdnadshavares inkomst.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria Rosscheree
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (883)
2020-01-22 Finns det något sätt att undkomma underhållsskyldighet för ett barn man inte vill ha någon relation med?
2020-01-20 Är man underhållsskyldig för sin särbo?
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?
2020-01-14 Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år

Alla besvarade frågor (76518)