FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll28/08/2014

Underhållsskyldighets längd, konsekvens av uteblivet underhåll och avdrag på underhållsbidrag

Hej!

jag har en son från ett tidigare förhållande som fyller 20 år i oktober och som fortfarande går i skolan på gymnasienivå, han tar studenten nästa år.

Jag har genom åren alltid betalat underhåll och har trott att det upphörde vid 20 års ålder, vilket det tydligen inte gör utan vid 21.

Jag undrar helt enkelt om det verkligen är så?? och vad som händer om jag helt sonika inte betalar?? Stämd??

Läste någonstans att om barnet bor hos mig i 5 nätter i sträck får man göra avdrag på bidraget man betalar. Kan jag göra sådana avdrag retroaktivt??

Jag vet att man naturligtvis ska försörja sina barn, men kan tycka att är man 20 år och bor hemma hos sin mamma, som säkert har bättre lön än jag kan det räcka med försörjning till 20 år.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I Sverige är föräldrar skyldiga att underhålla sina barn ekonomiskt tills barnet fyller 18 år, det vill säga tills barnet blir myndigt. Underhållsskyldigheten kan därefter utsträckas om barnet försätter studera i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, dock längst tills barnet fyller 21 år. Alltså förlängs din underhållsskyldighet fram tills sonen fyller 21 år eftersom han går på gymnasiet. Se 7 kap. 1 § st. 1 och 2 föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381.

Om du inte betalar kan mamman vända sig till kronofogden och begära att underhållsbidraget dras på din lön.

Du har rätt att göra avdrag från underhållsbetalningen när barnet bor tillfälligt hos dig. Du får dra av både för längre perioder eller enstaka över­nattningar. Du får göra avdrag om barnet bor hos dig minst fem dagar i sträck. Du får även göra avdrag för enstaka övernattningar om barnet bor hos dig minst sex dagar under en kalendermånad. De dagarna behöver alltså inte vara i sträck.

Om du och den andra föräldern är överens finns inget som hindrar att ni sköter avdragen själva, även om barnet får underhållsstöd från Försäk­ringskassan. Du räknar ut avdraget på samma sätt oavsett om du betalar underhållet direkt till den förälder som barnet bor tillsammans med eller direkt till barnet.

Det är övernattningarna som barnet gör hos dig som räknas med i avdraget. Om barnet till exempel bor tillfälligt hos dig från fredag efter­middag till måndag morgon, så räknas det som tre dagar eftersom det är tre övernattningar.

Avdraget för varje dag som barnet bor hos dig är 1/40 av det underhållsbidraget. Betalar du till exempel 1 273 kronor per månad, blir avdraget 31 kronor för varje dag (1 273/40 = 31,83). Avdraget på underhållsstödet som den andra föräldern får räknas ut på samma sätt. Löser ni avdraget själva kan ni komma överens om ett annat belopp.

Du måste göra avdraget inom sex månader sedan barnet var hos dig. Avdraget kan antingen göras på underhållsbidraget för nästa månad eller på äldre obetalda bidrag. Om du dröjer med avdraget mer än sex månader efter utgången av den månad då barnet var hos dig, får avdraget göras bara på äldre obetalda bidrag. Betalar du underhållsbidraget till Försäkringskassan (underhållsstöd) måste avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad då barnet var hos dig.

Sammanfattningsvis:

Du måste fortsätta betala underhåll till sonen tills han fyller 21 år eftersom han fortfarande studerar på gymnasiet. Om du inte betalar underhållet kan mamman vända sig till Kronofogden och begära att det dras från din lön. Du kan göra avdrag på underhållet om din son bor hos dig i fem nätter i sträck eller sex nätter inom en månad. Dock måste avdraget göras inom sex månader från att din son bodde hos dig för att kunna dras på nästa utbetalning, annars kan avdrag endast göras på eventuella obetalda bidrag.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000