FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/12/2014

Underhållsskyldighetens omfattning vid växelvis boende

Hej!

Jag och mina barns far lever separarerade sedan några år. Barnen är 11 och 13 år. Dottern, 13 år, rider på ridskola. Detta vill inte hennes far finansiera - han har inte råd enligt honom. Trors att han muntligt gav ett löfte om detta. Han anser dessutom att jag har större ekonomiska möjligheter än honom. När det gäller inkomst av tjänst är det korrekt. När det kommer till tillgångar stämmer det inte, då pappan vid sidan av sin anställning driver ett företag där han äger en fastighet (mark), med ett stort antal arrendetomter som årligen genererar arrendeinkomster. Han äger vill och sommarhus, samt en ganska exkusiv bil. Dessa tillgångar kommer jag inte i närheten av. Jag tjänar dock drygt 100 tkr mer i bruttoinkomst än honom. Jag har läst i föräldrabalken att föräldrar med barn som är växelvis boende ska bidra efter samlad ekonomisk förmåga. Vad ingår i detta? Tillgångar eller nebart inkomst av tjänst? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Precis som du skriver skall föräldrar svara för underhåll åt barnet med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Av 7 kap 1 § 3 st. framgår även att i kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Att ta del efter sin förmåga innebär att den ena föräldern kan åläggas betala större underhåll än den andra. Samtliga inkomster räknas in i fastställandet av en förälders underhållsförmåga. En förälder skall dock inte behöva skuldsätta sig för att kunna bidra till underhåll av barn.

Underhållsskyldigheten följer i ditt fall av 7 kap 6 § föräldrabalken som ålägger en förälder som försummat sin underhållskyldighet (i det här fallet pappan) att betala underhållsbidrag. En central princip är att barnet skall ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna, även om dessa inte lever tillsammans. Barnet skall därför leva på en nivå som inte allt för mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, och vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor hos föräldern.

Sammanfattningsvis skall alltså föräldrarna svara för barnets underhåll efter sin respektive samlade ekonomiska förmåga (dvs. inte enbart inkomst av tjänst) och utgifterna för underhåll av barnen skall fördelas med ledning av denna.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Hittade du inte det du sökte?