Underhållsskyldighetens omfattning och barnets rätt att själv disponera studiebidrag och underhåll

2017-04-22 i Underhåll
FRÅGA
Hejsan, jag är 17 år gammal och bor hos min pappa, han tar mitt CSN och barnunderhåll som min mamma betalar varje månad. Jag ogillar att konstant fråga om pengar när det behövs så jag undrar om det finns något som gör att jag kan kräva något utav de två inkomsterna, eller båda två, av min pappa så att jag slipper fråga om "mina" pengar hela tiden. Detta kanske inte något riktigt problem men grejen är att han väldigt ofta säger nej till det jag behöver eller vill ha och så är det väldigt ofta då jag med födelsedagspengar behöver köpa matvaror jag gillar utan att få pengar tillbaka. Jag går nästan med samma 10 toppar till skolan varje vecka och det känns inte bra. Om jag ska någonstans måste jag betala SL kort själv, återigen med samlade födelsedagspengar. Han har inget sparkonto till mig heller vilket får mig att vilja kräva de pengarna ännu mer. Det skulle vara så mycket enklare om jag bara fick det jag har rätt till för att kunna spara och spendera som jag själv vill, finns det något jag kan göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som berör föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn regleras i Föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel.

Dina föräldrars underhållsskyldighet

Enligt FB 7:1 1st är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn tills dess att barnen fyller 18 år. Går dock barnen fortfarande i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder, forsätter föräldrarnas underhållsskyldighet till dess att barnen slutar skolan, eller fyller 21 år. Detta framkommer av FB 7:1 2st.

Din mamma uppfyller sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag eller underhållsstöd. Med utgångspunkt i din fråga kan jag dock inte avgöra huruvida hon betalar det ena eller det andra.

Eftersom du bor hos din pappa, måste han å andra sidan uppfylla sin underhållsskyldighet genom att svara för din grundläggande försörjning. Detta innebär t ex att det är han som ska betala boendekostnader, din mat, dina kläder samt liknande utgifter relaterade till din grundläggande försörjning. Kostnader för mat och kläder är således inte något som du ska behöva använda dina födelsedagspengar till. Det bör dock tilläggas att din pappa inte har någon juridisk skyldighet att köpa mat du gillar, utan att endast att tillgodose dig med tillräckligt mycket mat för att täcka ditt grundläggande behov. Det bör även tilläggas att din pappa, även om han är skyldig att betala dina kläder, endast kan tvingas att stå för rimliga kostnader. För att få ledning om vad som utgör rimliga kostnader kan du besöka Konsumentverkets hemsida HÄR.

Vad gäller SL-kortet, är detta inte en lika självklar kostnad som din pappa måste stå för. Enligt FB 7:1 1st ska föräldrars underhållsskyldighet utgå från barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Då barnets behov alltid omfattar mat och kläder, måste det snarare avgöras från fall till fall om barnets behov omfattar SL-kort. Generellt sett är det upp till föräldrarna att göra denna bedömning.

Det kan dock påpekas att om din mamma betalar underhållsstöd, är en liten del av detta avsedd att täcka kostnader för t ex fritidsaktiviteter. Med detta säger jag dock inte att din pappa i ett sådant fall skulle behöva bekosta SL-kort, utan endast att en liten del av underhållsstödet är avsedd att bekosta fritidsaktiviteter. Ytterst är det dock upp till din pappa att på bästa sätt disponera underhållsstödet utefter dina behov.

Underhållsskyldigheten ska som nämnt, förutom att utgå från barnets behov, även utgå från föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär således att föräldrar med sämre ekonomi inte kan tvingas att betala lika höga kostnader för sina barn som föräldrar med bättre ekonomi. Är därför t ex dina föräldrar mindre bemedlade kan du inte kräva att de står för lika stora kostnader som en klasskamrat med rikare föräldrar.

Det bör dock noteras att det är föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga som avgör underhållsskyldigheten gentemot dig. Om din mamma således har det bra ställt, och din pappa i nuläget upplever ekonomiska svårigheter att betala för dina kostnader, bör ni utforska möjligheterna att ändra det underhåll din mamma betalar. Betalar din mamma för närvarande underhållsstöd (vilket hon gör om din pappa får underhållet från henne via Försäkringskassan), bör dina föräldrar istället diskutera om hon istället inte ska betala ett högre underhållsbidrag. Betalar hon redan underhållsbidrag (vilket hon gör om din pappa får underhållet direkt av henne) bör ni utforska möjligheterna att höja detta underhållsbidrag. Kan inte dina föräldrar enas om nivån på underhållsbidraget själva, kan de vända sig till familjerätten i kommunen.

Skulle båda dina föräldrar vara mindre bemedlade har du möjlighet att ansöka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om detta HÄR.

Dina möjligheter att erhålla ditt studiebidrag samt underhåll

Du har tyvärr inte några juridiska rättigheter att själv få tillgång till varken ditt studiebidrag eller det underhåll din mamma betalar. Eftersom du är under 18 år och därmed omyndig får studiebidraget inte betalas ut direkt till dig. Du har heller inte några juridiska möjligheter att kräva ut pengarna av din pappa. Rörande underhållet, oavsett om det rör sig om underhållsstöd eller underhållsbidrag, ska detta betalas ut till din pappa, och kan inte heller krävas ut av dig.

Rörande sparkonto, har din pappa ingen juridisk skyldighet att upprätta ett eget sparkonto för dig. Däremot har han en skyldighet som din förmyndare att förvalta den egendom som är din omsorgsfullt tills den dag du blir myndig. Det bör dock uppmärksammas att studiebidrag och underhåll inte utgör din egendom eftersom de tillfaller din pappa. Födelsedagspengar är däremot något som omfattas.

Rekommendationer

Med hänsyn till din situation rekommenderar jag dig att först och främst föra en dialog med din pappa om de problem du upplever. Enligt lagen är han som nämnt skyldig att bekosta dina grundläggande behov.

Förutsatt att det är praktiskt möjligt, finns även alternativet att flytta hem till din mamma. På CSN:s hemsida kan ni ansöka om att hon i fortsättningen ska vara betalningsmottagare av studiebidraget och om du nu bor hos henne kommer din pappa att få betala underhåll till henne.

Upplever du att du inte skulle kunna lösa situationen med hjälp av dina föräldrar kan du vända dig till ungdomstmottagningen i din kommun och få hjälp. Du kan även vända till en kurator på skolan eller BRIS. Även socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig om du upplever att din pappa underlåter att förse dina grundläggande behov.

Jag hoppas att detta har givit svar på dina frågor. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95741)