Underhållsskyldigheten vid växelvis boende

2017-11-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej, vi har 3 barn i yngre tonåren. Maken tjänar betydligt mer än maka som är sjukpensionär. Tänkte oss växelvis boende av barn men skrivna hos maka. Eftersom växelvis behöver make inte betala underhållsstöd? fast eftersom inkomster skiljer sig så mycket kommer make att få betala lite ändå?Skillnaden gör även att make får betala försörjningsstöd tolkar jag det som. Men endast om man är separerad. Har vi skiljt oss behövs inte detta betalas? Rena djungeln.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som vill ha svar på om en förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag (och inte underhållsstöd) till barnen vid växelvis boende. Jag kommer först att gå igenom vilka allmänna regler som gäller vid underhåll och sedan gå in på situationen där den ena föräldern har en betydande högre inkomst än den ändra.

Allmänt om underhållskyldighet vid växelvis boende

Föräldrar har en underhållningsskyldighet till sina barn tills dess att de är myndiga, det vill säga vid 18 års ålder (går barnet i skola efter 18 års gäller skyldigheten till dess att barnet avslutat sin skolgång eller fyllt 21 år). Vad som ingår i denna skyldigheten - oavsett om föräldrarna bor tillsammans med barnet eller inte - styrs av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (se 7 kapitlet 2 § föräldrabalken (FB)).

En förälder fullgöra sin underhållsskyldighet på två sätt: antingen kan den fullgöra sin underhållsskyldighet genom att bo med barnet och betala löpande utgifter eller genom att betala underhållsbidrag till barnet (se 7 kapitlet 2 § FB).

När barnet bor växelvis hos föräldrarna är huvudregeln är att ingen av föräldrarna blir skyldig att betala underhållsbidrag. För att växelvis boende ska anses föreligga krävs att barnet bor i princip lika mycket hos bägge föräldrar, till exempel varannan vecka. Om en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan den ändå bli skyldig att betala ut ett bidrag (se 7 kapitlet 6 § FB).

Underhållsbidrag när den ena föräldern tjänar mer än den andra

Barn har rätt till en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Detta innebär att om barnet medan den bor hos exempelvis mamman inte får samma ekonomiska standard som hos pappan, får den inte det underhåll som den har rätt till. I det fallet anses pappan ha "försummat" sin underhållsskyldighet eftersom han inte ha gjort det möjligt för barnet att leva på den ekonomiska nivå den har rätt till och ska därför betala underhållsbidrag för den tid barnet vistas hos mamman.

Sammanfattning

Vid växelvis boende är huvudregeln att ingen av föräldrarna är skyldig att betala underhållsbidrag. Ett undantag från denna huvudregel är när den ena föräldern har ett betydligt större ekonomiskt utrymme och inte inte bidrar till att barnet har samma levnadsstandard hos båda föräldrarna. I sådant fall bedöms nämligen inte den ena föräldern ha fullgjort sin underhållsskyldighet och är därför skyldig att betala underhållsbidrag till barnet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?