Underhållsskyldighet vid växelvist boende

2017-10-02 i Underhåll
FRÅGA
Om två skilda föräldrar har delad vårdnad om sin 14 åriga son som bor lika mycket hos båda, vilka kostnader ska de enligt lagen dela på? Ingår resor till morföräldrar som bor i USA? Ska kostnaderna fördelas lika eller är det fastställt att fördela procentuellt enligt inkomst? Och hur gör man om den ema föräldern under en längre tid inte tar sin del av kostnaden?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnets kostnader
Av lagen framgår att föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnet har alltså rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna levde tillsammans. Föräldrarna ska dock sinsemellan ta del i barnets kostnader var och en efter egen förmåga vilket innebär att den förälder som har bättre ekonomi alltså ska betala mer. (7 kap. 1 § FB) Om föräldrarna har ungefär lika ekonomi ska de alltså dela på alla kostnader som är skäliga med hänsyn till barnets behov. Om föräldrarna har olika inkomst ska den förälder som tjänar mer stå för en större del av barnets kostnader.

Huruvida en resa till USA och morföräldrarna är en kostnad som föräldrar ska dela på är svårt att svara på. Båda föräldrarna har en skyldighet enligt lag att verka för att barnets behov av umgänge med någon som står barnet nära (så som exempelvis mor- och farföräldrar) så långt det är möjligt tillgodoses. (6 kap. 15 § FB) Att barnet ska få möjlighet att träffa sina morföräldrar är således något som båda föräldrarna ska verka för och man skulle därför kunna säga att en kostnad för detta är då något som föräldrarna ska dela på om de har ungefär lika ekonomi. En resa till USA kan dock kosta mycket pengar och det kan därför vara så att det därför inte anses som en skälig kostnad. Eftersom underhållsskyldigheten främst omfattar barnets grundläggande försörjning skulle jag nog säga att en resa till USA för att träffa morföräldrarna inte är en sådan kostnad som omfattas av underhållsskyldigheten och således inte en kostnad som föräldrarna måste dela på.

Hur gör man om den ena föräldern inte tar del i kostnaderna?
Huvudregeln vid växelvist boende (dvs. när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna) är att ingen av föräldrarna ska betala något underhåll. Om barnet skulle bo väldigt mycket mer hos ena föräldern ska den andra föräldern, som inte då fullgör sin underhållsskyldighet genom att bo med barnet, fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag. (7 kap. 2 § FB) Huvudregeln i er situation är alltså att ni fullgör er underhållsskyldighet genom att bo tillsammans med barnet och står för barnets kostnader utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och er ekonomiska förmåga. Högsta Domstolen kom dock med en dom 2013 (NJA 2013 s. 955) och slog fast att en förälder visst kan åläggas underhållsskyldighet trots att barnet bor växelvist om barnet inte får det underhåll som barnet har rätt till enligt ovan. Om den ena föräldern inte svarar för barnets kostnader efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga så kan man alltså vända sig till domstol för att få underhållsskyldighet fastslaget genom dom. Detta gäller alltså även om det skulle vara så att den ena föräldern tjänar mycket mer än den andra och därmed ska stå för en större del av barnets kostnader men vägrar att göra det.

Hoppas detta besvarade dina frågor! Tveka inte att höra av dig på min mail om något är otydligt. Om du vill ha ytterligare hjälp av en jurist som kan sätta sig in mer i just ditt fall är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se så hänvisar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98466)