FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll15/07/2018

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

Hej!

Jag och min exman har barn som bor växelvis. Vi har alltid delat lika på barnens kostnader trots att jag tjänar betydligt mindre än honom. Har jag rätt att kräva att han ska betala en större del och hur går man i så fall tillväga? Hur stor skillnad i inkomst ska det vara för att den ena ska betala mer än den andra?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn

Den grundläggande bestämmelsen om föräldrars underhållsskyldighet finns i Föräldrabalken 7 kap. 1 § (FB). Enligt bestämmelsen ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor tillsammans med barnet eller inte. Barnets behov kan variera beroende på en rad faktorer såsom ålder, hälsotillstånd, begåvning och intresseinriktning, men också efter yttre faktorer såsom föräldrarnas allmänna ställning och villkor. Det är emellertid föräldrarnas ekonomiska förhållanden som ytterst bestämmer omfattningen av deras underhållsskyldighet.

Den vanligaste formen av underhållsbidrag regleras i FB 7 kap. 2§ där det framgår under vilka omständigheter en förälder är skyldig att betala underhållsbidrag om denne inte bor varaktigt tillsammans med barnet. Bestämmelsen är alltså inte tillämplig i ert fall. Vid växelvis boende anses barnet nämligen bo varaktigt tillsammans med båda föräldrarna.

Skyldighet att betala underhållsbidrag vid växelvis boende

Vad gäller underhållsbidrag finns dock en kompletterande regel i FB 7 kap. 6§ som föreskriver att, om annan än den som enligt 2 § har att betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet, kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet. Det krävs alltså att din exman kan anses försumma sin underhållsskyldighet.

En central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Att en förälder fullgör sin underhållsskyldighet under tiden barnet bor hos denne utesluter inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i FB 7 kap. 6§, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till (se NJA 2013 s. 955).


Svaret på din fråga är alltså att om du inte kan tillgodose det underhåll barnen har rätt till enligt FB 7 kap. 1§ som jag redovisat ovan (vilket kan variera och som är omöjligt att svara på utan fler uppgifter) så ska din exmake som har ett större ekonomiskt utrymme åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt FB 7 kap. 6§. Det är alltså inte skillnaden i inkomst som är avgörande utan först och främst i vilken grad ni är underhållsskyldig gentemot era barn och ifall du på egen hand kan tillgodose det underhåll som de har rätt till.

Hoppas att du fått viss vägledning av mitt svar. Vill du ha ytterligare hjälp så råder jag dig att boka tid med en av Lawlines jurister, vilket du kan göra här.

Vänligen,Anja BartholdssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”