Underhållsskyldighet vid växelvis boende

2016-10-04 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag är separerad sen tre år. Våra två söner bor varannan vecka här och varannan hos pappan. Jag har en ny man som jag bor ihop med sedan ett och ett halvt år. Jag tjänar lite mer i månaden än mitt ex: 35000 mot 32000. Han hävdar att jag är skyldig att kompensera honom ekonomiskt, för att jag tjänar något mer men mest för att vi är två vuxna hos oss och han är ensam. Min nya har också två barn som växelbor. Jag ser ingen anledning att gå mitt ex till mötes då vi generellt har en dålig relation och han inte verkar ha dåligt om pengar eller har barnen mer. Är jag skyldig honom något eller är det upp till mig hur jag gör?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter en separation svarar varje part givetvis för sin egen försörjning. En ekonomisk kompensation från en förälder kan dock grunda sig på en underhållsskyldighet i form av underhållsbidrag. Reglerna om underhållsskyldighet och förutsättningarna för denna finns i föräldrabalken (FB), se här. Värt att notera är att underhållsbidraget betalas till barnet och inte till den andra föräldern.

Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrar alltid är skyldiga att svara för sina barns underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, se här. Det är enligt 7 kap. 2 § (här) endast om en förälder antingen (1) inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller (2) har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern som föräldern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Eftersom era gemensamma barn bor växelvis hos er båda föreligger uppenbarligen ingen av dessa situationer och en skyldighet för dig att betala underhållsbidrag kan alltså inte grundas på denna bestämmelse.

I och med ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2013 s. 955, se här) finns ett visst utrymme att ålägga en förälder underhållsskyldighet, trots att barnen växelvis bor hos båda föräldrarna, under förutsättning att den ena föräldern har avsevärt större ekonomisk förmåga. Eftersom skillnaden i inkomst för dig och ditt ex är i sammanhanget väldigt liten utgör den knappast skäl för att du ska åläggas underhållsskyldighet.

Sammanfattningsvis finner jag alltså inget lagligt stöd för ditt ex att kräva någon form av ekonomisk kompensation av dig under de förutsättningarna du anger. Det innebär att det står dig fritt att göra precis som du vill vad gäller hans krav på kompensation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Lenman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (974)
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (84306)