Underhållsskyldighet vid studieavbrott

2020-09-01 i Underhåll
FRÅGA
Min son fyller snart 19 år och har precis börjat på gymnasiet efter ett par års problematik med psykisk ohälsa. Nu bor han på ett stödboende och har god kontakt med soc. Han är dock inte självförsörjande, och kan ju inte skaffa jobb då han måste slutföra sina gymnasiestudier. Nu får han en del pengar från soc under förutsättning att han sköter skolgången. Men han får inget underhåll av varken sin pappa eller av mig som mamma. Gäller underhållsplikten trots att han har gjort uppehåll från tidigare gymnasium ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) och framförallt i 7 kap. FB.

Huvudregeln är att man som förälder är underhållsskyldig fram till att barnet är 18 år (7 kap. 1 §, andra stycket, första meningen FB). Om barnet går i grundskola, gymnasium eller jämförbar grundutbildning är dock föräldrarna underhållsskyldiga fram till att barnet fyllt 21 år. (7 kap. 1 §, andra stycket, andra och tredje meningarna FB).

Det fanns förr en bestämmelse som innebar att ett avbrott i studierna kunde innebära ett slutgiltigt avslut för underhållsskyldigheten. Så är dock inte fallet numera utan det spelar ingen roll om barnet har tagit någon paus i sitt studerande. Har barnet tagit paus i sina studier innan denna nya regel trädde i kraft (1 januari 2002) gäller dock den gamla bestämmelsen och det finns därmed ingen underhållsskyldighet.

Jag utgår dock ifrån att er son tog sitt studieavbrott efter 2002 och ni som föräldrar är därför underhållsskyldiga så länge ert barn går i skolan eller fyllt 21 år.

Hoppas det besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91198)