Underhållsskyldighet vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2016-01-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag är skild sedan 1 år tillbaka. Jag och min före detta har 2 gemensamma barn, 12 och 14 år och har växelvist boende. Min exmake tjänar 48.000 kr/mån och jag 27.000/mån. Han kräver att vi delar alla barnens utgifter lika. Klippning, kläder, skor m.m. Köper han en jacka till barnet för 1800 kr så kräver han mig på 900.Är det inte så att man ska försörja barnen efter sin ekonomiska föråga ? Kan jag begära underhållsbidrag av min exmake? Kan han kräva att vi alltid ska dela 50/50 på allt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer som du säger att i kostnaderna för underhåll av era barn ska ni föräldrar sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Detta framgår av 7 kapitlet 1 § 3 stycket Föräldrabalken (FB).

Vid växelvis boende är som utgångspunkt ingen av föräldrarna skyldig att betala underhållsbidrag eftersom barnen då anses varaktigt bo med båda föräldrarna, se Högsta domstolens avgörande i NJA 2013 s. 955 och 7 kap. 2 § FB motsatsvis. Varje förälder anses istället fullgöra sin underhållsskyldighet genom att svara för de direkta kostnaderna för barnen under den tid barnen vistas hos honom eller henne.

Det går emellertid även att få underhållsbidrag genom 7 kap. 6 § FB. I samma avgörande som jag refererade till ovan har HD anfört att 7 kap. 6 § kan tillämpas när barn bor växelvis hos sina föräldrar, om barnen inte får det underhåll från föräldern som den har rätt till enligt 7 kap. 1 § FB. En förutsättning för att ålägga en förälder att betala underhållsbidrag är dock att föräldern försummar sin underhållsskyldighet. En central princip är att barn ska ha rätt till en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnen har därför rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den standard om den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid som barnen bor med den föräldern. Att en förälder fullgör sin underhållsskyldighet under den tid som barnen bor hos honom eller henne utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap. 6 § FB, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till.

Underhållsbidrag fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom.

Har du ytterligare frågor rörande underhållsbidrag kan du ta kontakt med en erfaren familjerättsjurist. Lawline har ett samarbete med Familjens Jurist som du kan komma i kontakt med genom att fylla i bokningsformuläret här.

Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86819)