Underhållsskyldighet vid delad vårdnad och växelvist boende

2017-10-02 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en fråga. Vi är skilda och har delad vårdnad om våra två pojkar. Nu har pappan beslutat att vi ska ha allt var för sig. Cyklar, skidor, kläder ja allt. Han tjänar betydligt mer än mig så jag bara undrar om det enligt lag är rätt att vi ska betala lika mycket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nedan följer därför huvuddragen för vad som gäller angående underhåll. Reglerna om underhållsskyldighet finns i 7 kap. i föräldrabalken (FB).

Föräldrars underhållsskyldighet

Av 7 kap. 1 § FB framgår att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det innebär att barnet har rätt till samma ekonomiska standard som om föräldrarna fortfarande levde tillsammans. En förälders ekonomiska förmåga bestäms vanligen utifrån dennes inkomster. Det framgår av paragrafens tredje stycke att underhållsskyldigheten ska fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga. Det vill säga, den förälder som tjänar mer ska stå för en större del av barnets kostnader.

Rätten till underhållsbidrag

Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. Som jag tolkar din fråga så bor barnen lika mycket hos dig och som hos sin pappa, vilket gör att bestämmelsen inte är tillämplig. Ni fullgör er underhållsskyldighet den vecka då barnen bor hos er. Om det skulle vara så att barnen inte bor lika mycket hemma hos sin pappa som hemma hos dig är det möjligt att kräva att denne betalar underhållsbidrag enligt denna bestämmelse för att fullgöra sin underhållsskyldighet.

Huvudregeln vid växelvist boende har dock frångåtts av domstolen i ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s. 955) med hänvisning till bestämmelsen i 7 kap. 6 § FB. Högsta domstolen kom där fram till att barnet i fallet hade rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. Det innebär att den förälder som har det bäst ställt ekonomiskt kan behöva betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet trots att föräldrarna har växelvist boende i det fall då det är stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Slutsats

Om barnen bor lika mycket hemma hos dig som hos sin pappa är huvudregeln att underhållsskyldigheten fullgörs under den vecka man har barnen boende hos sig. Huvudregeln kan dock frångås om omständigheterna i det enskilda fallet talar för det, exempelvis stora skillnader i ekonomisk förmåga. I sådana fall kan domstolen slå fast att underhållsbidrag krävs för att fullgöra underhållsskyldigheten.

Hoppas att det här besvarade din fråga! Om du önskar mer information utifrån omständigheterna i just din specifika situation är du välkommen att använda någon av Lawlines övriga tjänster.

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98658)