Underhållsskyldighet vid avbrott från grundutbildning

2017-06-01 i Underhåll
FRÅGA
Om en ungdom avbrutit sin gymnasieutbildning och påbörjat den igen efter 18 år fyllda, gäller då föräldrars försörjningsplikt?
SVAR

Hej!

Enligt 7 kap 1 § 2 st föräldabalken upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Undantaget är om barnet går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess att barnet fyller 21 år. Här är kraven att det ska vara studier i grundskolan, gymnasiet eller exempelvis komvux. En högskoleutbildning, studier i High School räknas inte vara en sådan grundutbildning som ger rätt till underhållsbidrag.

Är barnet 18 år och har avbrutit sina studier och väljer att påbörja dem igen så är avgörande för om föräldern är underhållsskyldig eller inte är om barnet faktiskt går i skolan och bedriver sina studier. Det räcker alltså inte - om barnet har avbrutit skolgången - med ett antagningsbesked eller liknande. Dvs att barnet avbrutit och påbörjat studierna igen påverkar det inte underhållsskyldigheten om barnet är under 21 år.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94364)