Underhållsskyldighet vid ändring av vårdnad

2017-06-09 i Underhåll
FRÅGA
om man går från gemensam vårdnad till enskild vårdnad till mamman, blir då pappan automatiska underhållsskyldig eller gör föräldrarna upp det ekonomiska själva om de kan det?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB).

Först och främst är det viktigt att poängtera att båda föräldrarna är ansvariga för underhåll åt barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §. Alltså innebär detta att båda föräldrarna underhållsskyldiga oavsett vem som har vårdnaden om barnet. Denna skyldighet sträcker sig tills dess att barnet fyllt arton år eller så länge barnet går i grund- eller gymnasieskola, dock som längst tills dess att barnet fyllt 21 år.

Vem av föräldrarna som ska betala underhållsbidrag har inte att göra med vem som har vårdnad om barnet utan det beror istället på vem som är boende- respektive umgängesförälder. Boendeförälder kallas den förälder som barnet bor stadigvarande hos. Den andra föräldern kallas umgängesförälder och ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7 kap. 2 §. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna ska ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag.

Underhållsbidraget bestäms genom dom eller avtal, FB 7 kap. 2 § st. 2.

För att sammanfatta är alltså båda föräldrarna underhållsskyldiga, underhållsbidraget beror däremot på vem barnet bor stadigvarande hos. En ändring i vårdnaden spelar ingen roll för underhållsbidraget då föräldrar är underhållsskyldiga oavsett om de har vårdnad om barnet eller inte. Om föräldrarna är överens kan de själva avtala om underhållsbidraget, annars kan beloppet fastställas i domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94364)