Underhållsskyldighet vid adoption av barn

2018-01-21 i Underhåll
FRÅGA
Hej om jag adopterar bort mitt barn behöver jag.då betala.underhållstöd efter detta mvh familjen som han bor hos.vill adoptera honom då han fyller arton han är nu 171/2 han går fortfarande på gymnasiet vaf.gäller.då för mig.ang underhållstöd efter detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är en annan familj som vill adoptera ditt barn och att detta barn bor hos den familjen.

Underhållsansvarig för ett barn är man som förälder till barnet, 7 kap 1 § FB. Det ska påpekas att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton. Detta innebär att inget underhållsstöd måste betalas oavsett om några månader, 7 kap 1 § 2 st. FB.

Jag nämnde ovan att man är underhållsskyldig som förälder. I det fall en annan familj skulle adoptera ditt barn så innebär det i rättslig mening att barnet inte längre är att anse som ditt och att de nya föräldrarna därför kommer anses som föräldrar, 4 kap 8 § FB. Detta innebär för dig att du inte längre är underhållsskyldig efter en eventuell adoption av ditt barn då det blir adoptivföräldrarnas skyldighet. Här vill jag återigen understryka att underhållsskyldigheten upphör då ditt barn fyller 18 år, 7 kap 1 § 2 st. FB.

Med tanke på ditt barns ålder vill jag även påpeka att så länge barnet är under 18 så får det inte adopteras utan ditt samtycke. Efter det att han/hon har fyllt 18 så får adoptionen endast ske med ditt barns samtycke, 4 kap 5a § FB.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad Kabat
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1107)
2022-01-24 Kan man skriva avtal för att förhindra att jag blir försörjningsskyldig?
2022-01-22 Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?

Alla besvarade frågor (98667)