Underhållsskyldighet till barn som inte bor hemma

2020-08-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Min dotter är 19 år och har skaffat en lägenhet och ska bo med sin kille och de ska få barn i mars/april. De har fått lägenheten 1 september. Jag bor själv i en lägenhet och mamman bor med sin kille i ett hus. Min dotter skrev att skolan har sagt att mamma och jag ska betala underhåll för henne. Mamman vill inte betala något för det har hon aldrig gjort. Har hört att man ska betala till 21 år,vet inte vad som gäller. I så fall hur mycket ska man betala i så fall och när gäller det. Så länge hon studerar eller. Vid sjukskrivning och mammaledighet? Med mamman går inte att diskutera och dottern tänker bara att hon ska ha och ha. Vad gäller sådana här gånger? Hon har för övrigt ett konto med drygt 80 000 på.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. FB).

Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att ni inte har vårdnaden längre då er dotter fyllt arton år och hon inte heller bor med någon av er.

Storleken på eventuellt underhållsbidrag kan bestämmas genom avtal. Det finns ett verktyg på försäkringskassans hemsida som kan hjälpa er att bestämma storleken på underhållsbidraget, en länk till det hittar du här. På dig låter det som att du och din dotters mamma har svårt att komma överens, så det går också att bestämma underhållsbidraget i domstol (7 kap. 2 § 2 st. FB).

Om du vill läsa mer om din underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Det går givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om du skulle ha fler frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91357)