FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll12/03/2018

Underhållsskyldighet till barn över 18 år

Om en 18-åring boende hos pappa vill flytta och bokföra sig hemma hos sin flickvän och hennes mamma. Vad har hen då rätt till för underhåll? Mamman betalar i dagens läge underhåll för barnet. Vem betalar hur mycket till barnet om bokföringsadressen ändras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Underhållsskyldighet till barn regleras i föräldrabalken. I 7 kapitlet 1 § andra föräldrabalken stycket framgår det att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet fortsätter att gå i skolan efter de att barnet fyllt 18 år fortsätter underhållsskyldigheten tills dess att barnet fyller 21 år. Så länge barnet går i skolan.

Om barnet flyttar hemifrån kan det ändå ha rätt till underhåll enligt bestämmelserna i 7 kapitlet 2 § föräldrabalken. Detta däremot med hänsyn till hur långt den kan sträcka sig utifrån barnets behov och dens egna inkomster. utgångspunkten i hur mycket som kan betalas ut är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om det var barnets egna val att flytta hemifrån finns det inte skäl att tro att underhållsbidraget skulle bi större än när barnet bodde hemma.

Socialförvaltningen har riktlinjer för hur underhållsbidragets storlek ska beräknas. Då ska man första fastställa barnets behov med utgångspunkt i barnets ålder, därefter läggs eventuella andra kostnader till som fritidsaktiviteter. Från detta belopp ska barnbidraget som den föräldern som har barnet boende hos sig får räknas bort. Det belopp som återstår utgör då barnets behov.

Jag skulle tipsa dig om att försäkringskassan har en funktion på deras hemsida. I vilken det grå att räkna ut ett underhållsbidrag mer specifikt, eftersom att specifika uppgifter behövs för detta. Den hemsidan hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du skulle ha någon ytterligare fråga kan du alltid kolla bland de andra liknande frågorna som finns publicerade på Lawline. Du kan även ställa en till fråga till oss eller alternativt använda dig av någon av våra betaltjänster för att få mer rådgivning.

Vänligen,


Signe LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”