FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/04/2017

Underhållsskyldighet till barn

Min dotter som fyller 20 år i oktober går förnärvarande på en folkhögskola och kommer till hösten troligen läsa vidare på en annan högskola. Hon kommer då att bo hemma hos sin mamma. Jag betalar min dotter ett underhållsbidrag nu varje månad men min fråga är om fortfarande är försörjningsskyldig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En förälders underhållsskyldighet till sitt barn regleras i 7 kap i föräldrabalken. Av 7 kap 1 § 2 st I FB framgår att en förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år eller om barnet är äldre tills dess att barnet gått ut skolan, dock längst till det att barnet fyllt 21 år. Med skola menas här grundskola, gymnasium eller motsvarande utbildning. Om din dotters nuvarande utbildning i folkhögskolan motsvarar en utbildning för att få gymnasiekompetens så är du underhållsskyldig tills dess att hon gått ut skolan.

En förälder är däremot inte skyldig att betala ut underhållsbidrag till sitt barn när barnet går på högskola. Underhållsskyldigheten till barn över 18 år sträcker sig endast tills dess att barnet har gått ut skola för gymnasiekompetens. Du är således inte underhållsskyldig till ditt barn efter det att hon har gått ut folkhögskolan.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Återkom gärna om det är något.

Louise KjellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000