Underhållsskyldighet till barn

2017-04-27 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter som fyller 20 år i oktober går förnärvarande på en folkhögskola och kommer till hösten troligen läsa vidare på en annan högskola. Hon kommer då att bo hemma hos sin mamma. Jag betalar min dotter ett underhållsbidrag nu varje månad men min fråga är om fortfarande är försörjningsskyldig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En förälders underhållsskyldighet till sitt barn regleras i 7 kap i föräldrabalken. Av 7 kap 1 § 2 st I FB framgår att en förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år eller om barnet är äldre tills dess att barnet gått ut skolan, dock längst till det att barnet fyllt 21 år. Med skola menas här grundskola, gymnasium eller motsvarande utbildning. Om din dotters nuvarande utbildning i folkhögskolan motsvarar en utbildning för att få gymnasiekompetens så är du underhållsskyldig tills dess att hon gått ut skolan.

En förälder är däremot inte skyldig att betala ut underhållsbidrag till sitt barn när barnet går på högskola. Underhållsskyldigheten till barn över 18 år sträcker sig endast tills dess att barnet har gått ut skola för gymnasiekompetens. Du är således inte underhållsskyldig till ditt barn efter det att hon har gått ut folkhögskolan.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Återkom gärna om det är något.

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94173)