FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/10/2013

Underhållsskyldighet - studier vid Komvux

Hej! Min bonusdotter på 19 år tog studenten i somras då hon läst till servitris. Nu har hon börjat att plugga omvårdnad på 2år på Komvux. Ska pappan då betala underhåll? Hittar ingenting om vad som gäller när de redan har fullgjort en gymnasieutbildning och tar en helt ny med en helt annan inriktning. 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Föräldrarnas underhållsskyldighet stadgas i föräldrabalken 7kap. 1 § vilken föreskriver att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Som skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Av rättspraxis framgår att studier efter en gymnasieutbildning som bedrivs på Komvux och avser en annan linje är sådan skolgång som omfattas av underhållsskyldigheten. Det innebär att, om det kan anses motiverat att din bonusdotter läser denna utbildning, pappan är skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet men dock som längst tills dottern fyller 21 år.

Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000