Underhållsskyldighet om en förälder vill ha gemensam vårdnad

2016-11-03 i Underhåll
FRÅGA
jag som pappa betalar nu underhåll. barnets mamma vägrar ha 50/50 fast jag vill och hela tidet säger det.måste jag betala då?finns det inte något som säger att bara om pappa inte vill så ska han betala.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga att du hamnat i en sån här situation. Det är alltid påfrestande att vara del i en tvist om barn och vårdnad.

Angående din fråga gäller följande.

Från dess att barnet föds står barnet under gemensam vårdnad om ni var gifta vid födseln, ni senare gift er eller att gemensam vårdnad fastställts av dom eller avtal. Har bara barnets mamma vårdnaden, är det hos henne barnet ska bo och det är inget krav som gäller på henne att hon ”måste” gå med på att ha gemensam vårdnad och eventuellt växelvis boende.

Har barnens mamma vårdnaden och de stadigvarande bor där, är du skyldig enligt lag att betala underhåll. Lika så om ni har gemensam vårdnad, men barnet stadigvarande bor hos sin mor. Det finns särskilda avräkningsregler som säger att om barnet är hos dig under en viss period under månaden, får du räkna av ett visst belopp just för att du har haft hand om barnet då, men underhållsskyldigheten är ingenting som ändras för att du önskar ha gemensam vårdnad (eller växelvis boende).

Vad kan du göra?

Som jag skrev först är det här en påfrestande process och jag rekommenderar inte att du vänder dig till domstol det första du gör. I den kommun barnet stadigvarande bor har ni rätt att via försäkringskassan få samarbetssamtal där ni försöker komma överens om belopp för underhåll eller möjlighet för gemensam vårdnad.

Kommer ni inte överens i samarbetssamtalet kan du vända dig till tingsrätt för att få beslut om det här. I samband med en dom om vårdnaden kan tingsrätten besluta om belopp för underhållsskyldighet. Barnets bästa ska alltid vara avgörande för hur vårdnaden utövas, och nära och bra relation till båda sina föräldrar väger tungt. Behöver du hjälp med detta är du välkommen att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89960)