Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

2017-07-30 i Underhåll
FRÅGA
Har sex barn vad blir det i underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning.

Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag hittar du i Föräldrabalken (FB).

Som förälder är man underhållsskyldig till sitt barn och det är i första han barnets grundläggande försörjning som ska tillgodoses. Underhållsskyldigheten bedöms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man tar även hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt eventuella sociala förmåner, 7 kap. 1 § 1 st. Föräldrabalken. Underhållsskyldigheten gäller fram till att barnet fyller 18 år. Om barnet dock går i skolan (grundskolan eller gymnasiet) efter att barnet fyllt 18 år så gäller underhållsskyldigheten tills skolgången slutförts, dock längst tills barnet fyllt 21 år, 7 kap. 1 § 2 st. FB. Föräldrarna ska fördela kostnaderna för underhåll sinsemellan efter respektive förmåga, 7 kap. 1 § 3 st. FB.

Om en av föräldrarna inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet varaktigt, alternativt om föräldern har gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor endast med den andra föräldern, så ska den föräldern betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap. 2 § 1 st. FB.

Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller av domstol om föräldrarna inte kan komma överens, 7 kap. 2 § 2 st. FB. Pengarna ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen och summan beror på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Det bästa är om föräldrarna kan enas genom ett avtal, det finns då möjlighet att få hjälp att räkna ut en rättvis summa på försäkringskassans hemsida där du och den andre föräldern fyller i uppgifter om bl.a. er respektive inkomst, bostadskostnad och barnets kostnader. Försäkringskassans verktyg för beräkning hittar du här.

Föräldern som ska betala underhållsbidrag få behålla ett sk förbehållsbelopp för att täcka sina egna kostnader, 7 kap. 3 § FB. Det finns även möjlighet att göra avdrag från underhållsbidraget om man har umgängeskostnader för barnet. Vad som krävs för att få göra detta avdrag framgår av 7 kap. 4 § FB.

Domen eller avtalet om underhållsbidrag kan ändras genom att föräldrarna själva kommer överens om en ändring. Då bör advokat eller socialnämnd kontaktas för att hjälpa till med att utforma ett avtal om ändringen. Om man är oense om underhållsbidrag kan man också begära en ändring i domstol, en sk. jämkning.

Om du som underhållsskyldig inte betalar eller betalar mindre än 1 573 kr i månaden så kan den andre föräldern ansöka om underhållsstöd från försäkringskassan. Om du vill läsa mer om vad som kan vara viktigt att veta rörande underhållsbidrag så rekommenderar jag att du besöker domstolens hemsida här.

Sammanfattningsvis; som förälder ansvarar du för dina barns underhåll. Om du inte har vårdnaden om dem och inte heller varaktigt bor med barnen, alternativt om du har gemensam vårdnad men barnen bor stadigvarande endast hos den andra föräldern så ska du istället betala underhållsbidrag för barnen till den andra föräldern. Underhållsskyldigheten gäller som utgångspunkt tills dina barn blir 18 år och bestäms utifrån dina och den andre förälderns samlade ekonomiska förutsättningar. Om du ska betala underhållsbidrag rekommenderar jag att du använder försäkringskassans verktyg som jag länkat till ovan för att tillsammans med den andra föräldern komma överens om en rättvis summa.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94159)