Underhållsskyldighet och rätt till umgänge

2017-02-13 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag undrar om man har skyldighet att betala hela underhållsbidrag till barn som mamman har ensam vårdnad över?. Bakgrunden är att barnets (11år) mamma och jag bor ca 40 mil ifrån varandra. och jag har inte fått ha umgänge med min son på 14 månader. Trotts jag upprepande gånger önskat att hon ska se till att sonen och jag ska får en bra relation mellan oss. Tacksam för tips i den frågan också, tack.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din skyldighet att utge underhållsbidrag
En förälder är skyldig att utge underhållsbidrag om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern. Det framkommer av föräldrabalken (FB) 7:2 p. 2 (här). Om barnet vistas mer än 60 % av tiden hos den ena föräldern är huvudregeln att barnet är varaktigt bosatt där och bidrag kan således fastställas. Du är alltså skyldig att fullgöra din underhållsskyldighet. Om du inte betalar underhållsbidraget kan din fru ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. När underhållsstöd utgår ska du som bidragsskyldig helt/delvis återbetala det belopp som utgått till Försäkringskassan. Det framkommer av socialförsäkringsbalken 19:2 (här).

Din rätt till umgänge
Barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det framkommer av FB 15:1 st. 1 (här). Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge tillgodoses så långt som möjligt, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Vid bedömningen av umgängesfrågor ska hänsyn främst tas till barnets bästa. Det ska härtill särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Det framkommer av FB 6:2a st 1-3 (här). Mot detta måste dock vägas de risker för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Skulle dessa risker finnas är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet då en ny bedömning i så fall måste göras.

Dina barn har alltså en laglig rätt (d.v.s. ingen plikt) till umgänge med dig. Barn i ung ålder har ett särskilt behov av stabilitet och det är därför viktigt att umgängesbehovet tillgodoses för dessa. Min samlade bedömning är därmed att det bästa för dina barn är att det har en god och regelbunden kontakt med dig. Avståndet mellan er utgör inte skäl för att vägra din umgängesrätt.
__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95760)