FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/07/2016

Underhållsskyldighet och fördelning av underhåll

Hej!

Vår son nyss fyllda 18 år bor nu i eget hushåll, har ett år kvar på gymnasiet. Hans omkostnader i hemmet är ca 9000 kronor som jag betalar själv som mamma men får ett underhållsbidrag från hans pappa som är 1200 drygt. Vi har delat vårdnad, dvs 50/50.

Såvitt jag känner till så står vi som föräldrar för sonen fram tom 21 år om han studerar vidare.

Min fråga är: Eftersom båda vi båda föräldrar har delat vårdnad så ska väl sonens "omkostnader" i boendet delas lika mellan föräldrar?

Tacksam återkoppling!

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom dina frågor handlar om försörjningsplikt (underhållsskyldighet) samt fördelning av kostnader för barn, rör dina frågor underhåll och finns reglerade i Föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel.

Din och sonens pappas försörjningsplikt

Enligt FB 7:1 1st är föräldrar underhållsskyldiga gentemot sina barn tills dess att barnen fyller 18 år. Går dock barnen fortfarande i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder forsätter föräldrarnas underhållsskyldighet tills dess att barnen slutar skolan, eller fyller 21 år. Detta framkommer av FB 7:1 2st.

I din fråga nämner du att din son har fyllt 18 år och i nuläget bara har ett år kvar i gymnasiet. För dig och sonens pappa innebär detta då att ni endast är underhållsskyldiga tills dess att er son tar studenten, vilket alltså i nuläget ser ut att bli ett år till.

Om er son sedan skulle vilja studera vidare på högskola, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning, är ni inte skyldiga att stå för hans kostnader längre, trots att han då ännu inte har fyllt 21 år. Detta eftersom underhållsskyldigheten gentemot myndiga barn endast gäller när barnet fortfarande studerar på grund eller gymnasienivå.

Skulle er son däremot efter studenten vilja komplettera sina gymnasiebetyg på t ex Komvux, fortlöper däremot din och pappans underhållsskyldighet tills dess att er son avslutar Komvuxstudierna eller fyller 21 år. Detta förutsätter dock att sonens studier kan anses motiverade, vilket är en bedömningsfråga från fall till fall.

Med det sagt är det också viktigt att poängtera att om du frivilligt åtar dig att stå för din sons kostnader efter det att din och sonens pappas lagstadgade underhållsskyldighet har upphört, har du ingen möjlighet att kräva att sonens pappa hjälper dig att täcka några utgifter.

Hur kostnaderna för er son ska fördelas mellan er föräldrar

Enligt FB 7:1 3st ska var förälder svara för barnens underhåll efter egen förmåga.

Detta innebär att den som tjänar mer av föräldrarna också ska betala en större del av kostnaderna. Att du och sonens pappa har gemensam vårdnad (delad vårdnad) innebär därför inte automatiskt att ni ska dela lika på sonens kostnader.Tjänar du mer, eller allmänt har större förmåga att stå för högre kostnader än sonens pappa, ska även du bekosta fler av din sons utgifter och vice versa.

Till detta är det även viktigt att tillägga att det rörande föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn anges i FB 7:1 1st att föräldrarna ska svara för underhåll för sina barn utifrån barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär t ex att barn till föräldrar som är mindre bemedlade inte kan kräva samma levnadsstandard som barn till föräldrar med en bättre ekonomi.

För er del betyder det att er son inte villkorslöst har rätt att kräva att du och pappan ska stå för alla extra kostnader som tillkommer pga han nu bor i eget hushåll. Skulle ni uppleva att ni inte klarar av att stå för dessa kostnader kan ni begära att sonen börjar stå för en del kostnader själv, alternativt flytta hem till någon av er.

Jag hoppats att detta har givit svar på dina frågor. Om du skulle vilja ha hjälp med att skriva ett avtal om hur du och pappan ska fördela kostnaderna sinsemellan är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 03. Ett avtal är något jag starkt rekommenderar er att upprätta då ni med ett sådant får klart för er vad var och en ska betala, samt kan förhindra eventuella framtida konflikter rörande underhåll.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?