Underhållsskyldighet och ansökan om anstånd hos Försäkringskassan

2016-04-17 i Underhåll
FRÅGA
Barnens mor och jag är separerade, hon har vårdnaden om alla våra gemensamma barn som bor hos henne. situationen är den att jag har ingen inkomst, så vad händer då?Hur räknas underhållet ut?Blir jag skyldig försäkringskassan?Vänligen hjälp mig.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhåll finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 7 kap, men även i 17-19 kap Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Varje förälder ska svara för underhåll åt barnet efter var och ens förmåga, FB 7:1. Det spelar ingen roll att du inte har vårdnaden om barnen. Eftersom att barnen bor stadigvarande hos mamman blir du underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnen, FB 7:2. Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal (7:2 p. 2 FB). I de fall du inte har möjlighet till detta kan du uppfylla din underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a. Underhållsstöd är ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern.


Råd
Eftersom att du inte har någon inkomst har du möjlighet att ansöka om anstånd hos Försäkringskassan. Det innebär att du kan skjuta upp betalningar till Försäkringskassan helt eller delvis i upp till ett år. Däremot kommer det bli ränta på skulden om du inte betalar varje månad. För mer info se här.

Vi på Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister från Familjens jurist som du kan komma i kontakt med om du har fler frågor angående underhållsstöd. Du kan boka tid direkt på lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1027)
2021-03-03 Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar
2021-02-28 Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?
2021-02-28 Betala för min 19-åriga dotter?
2021-02-28 Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

Alla besvarade frågor (89990)