FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/06/2017

Underhållsskyldighet när Försäkringskassan inte längre betalar ut underhålsstöd

Hej. Efter 6 månader betalning ut underhållsstöd från Försäkringskassan fick jag besked att min exmake ska betala vidare. Efter samtal med honom meddelade jag Försäkringskassan att han vill inte betala mig direkt. Försäkringskassan gjorde beslut att inte betala ut mig underhållsstöd på grund av min exmake betalade i tid till Försäkringskassan.

Vad ska jag göra vidare om vi kommer inte i överens med min exmake?

Tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan vi konstatera att föräldrar är som utgångspunkt underhållsskyldiga mot sina barn till dess att de fyllt 18 år enligt 7 kap 1 § föräldrabalken(FB). Ur 7 kap 2 § FB kan man utläsa att en förälder som har barnet boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet just boende hos sig. Umgängesförälder ska betala underhållsbidrag. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap 2 § andra stycket FB.

7 kap 2 a §, en förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap socialförsäkringsbalken(SFB) anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet. Det är alltså på detta sättet din exmake har fullgjort sin underhållsskyldighet. Nu tillåter inte Försäkringskassan detta längre då han har betalat i rätt tid i sex månader.

Genom en ny ändring i SFB har det tillkommit en ny paragraf i 18 kap. 18 kap 9 a § SFB säger att underhållsstöd från Försäkringskassan inte längre lämnas om den bidragsskyldige under minst sex månader i följd, i rätt ordning, till Försäkringskassan har betalat det belopp som bestäms enligt 19 kap.

I 7 kap 2 § 2 st FB står det som sagt att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Alltså kan inte din exmake själv bestämma vad han ska betala i underhåll. Det bestämmer ni tillsammans genom avtal eller genom att gå till domstol och få underhållsskyldigheten fastställd.

Om du och din exmake inte kommer överens om storleken på underhållsbidraget så kan du gå till domstol och få underhållsbidraget fastställt genom en dom!

Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000