Underhållsskyldighet när ett myndigt barn flyttar hemifrån

2020-02-29 i Underhåll
FRÅGA
Vår son är 18 år, går andra året på gymnasiet och vill flytta till sin flickvän 30 mil bort. Han har allt han behöver hemma och inga missförhållanden råder, men han längtar efter sin frihet.Vi vill inte att han ska flytta förrän han gått ut gymnasiet, och om han ändå väljer att göra det vill vi att han ska försörja sig själv. Vad gäller angående försörjningsstöd? Tycker jag läser olika överallt. Om vi vägrar betala honom kan man få ärendet prövat och visa att han inte har några skäl att flytta hemifrån? Eller är det oväsentligt hur bra han har det hemma, han har rätt att flytta och vi kommer ändå behöva betala honom? Vem bestämmer isåfall summan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i föräldrabalken (FB).

Som föräldrar har ni underhållsskyldighet för ert barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och er föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om er son väljer att flytta ut och får egna inkomster ska även dessa tas i beaktande när er underhållsskyldighet ska bestämmas (7 kap. 1 § första stycket FB).

Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Eftersom er son går i gymnasiet, fortsätter er underhållsskyldighet att löpa antingen tills dess att han går klart gymnasiet eller tills dess att han fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). I dagsläget har ni som föräldrar fortfarande en underhållsskyldighet för er son, och ni kan alltså inte vägra att försörja honom. Ni som föräldrar ska sinsemellan betala var och en efter er egen förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB).

Om er son väljer att inte bo kvar hos er, ska ni som föräldrar fullgöra er underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till honom, så länge ni inte har vårdnaden över honom och inte heller varaktigt bor tillsammans med honom (7 kap. 2 § punkt 1 FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB), och om ni själva inte kan komma överens om underhållsbidraget är det domstolen ni ska vända er till, så att de kan avgöra rättsläget.

Er son är 18 år gammal och han är alltså inte omyndig längre (9 kap. 1 § FB). Detta innebär att han själv får bestämma att flytta ut om han vill det. Visar det sig att er son kan försörja sig helt på egen hand, finns det möjlighet för er att inte behöva betala underhållsbidrag. Detta eftersom förutsättningarna för föräldrars underhållsskyldighet är att "föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov…" (7 kap. 1 § FB).

Om er son alltså kan tillfredsställa sina behov på egen hand med sina egna inkomster och inte behöver försörjas av er, finns det möjlighet att inte behöva betala underhållsbidrag. Detta är dock något som domstolen eventuellt skulle behöva avgöra. Det är inte oväsentligt hur bra han har det hemma, utan om er sons behov blir uppfyllda när han bor kvar hemma och han medvetet själv väljer att flytta ut hemifrån nu när han är myndig, kan han behöva försörja sig själv om han kan göra det med egna inkomster.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, och hör gärna av er till oss igen om ni har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86941)